Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Tahkim Görevi Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'nde

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin 10 Temmuz tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlendi. Kararnamede bakanlığın tahkime ilişkin görevli genel müdürlüğü olarak "Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü" belirlendi.

Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunacak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlayacak. Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek ve ilgili kurumlarla iş birliği sağlayacak. Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlayacak. Genel Müdürlük, milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirecek, milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca, yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütecek, proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlayacak.

Kaynak: AA

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanliginin-gorev-ve-yetkileri-belirlendi/1200010