Uluslararası Tahkim Gündemi

Mart 2020 Haberleri: Tahkime Destek Veren İhtiyati Tedbir Kararlarında Tam ve Doğru İfşa ve İbrazın Artan Önemi - Yeşil Taahhüt: Konuşmak yerine Harekete Geç - Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Tahkimin Artan Önemi - ICCA-IBA Ortak Görev Gücü Uluslararası Tahkimde Veri Koruma Belgesi Taslağı - İklim Değişikliği Çevre ve Ticari Tahkim

Tahkime Destek Veren İhtiyati Tedbir Kararlarında Tam ve Doğru İfşa ve İbrazın Artan Önemi

24 Mart 2020 – Makalede değerlendirilen davada; davacı iddiasına ilişkin vakıaları tam ve doğru beyan etmediği için eleştirilmiştir. Mahkeme, davacı haklı bile olsa, somut talebin esasının gerçek ve tam bir resimle oraya konulmaması durumunda ihtiyati tedbir uygulanamayacağını karara bağlamıştır.

Yazının devamı için: Herbert Smith Freehills Arbitration Notes

Yeşil Taahhüt: Konuşmak yerine Harekete Geç

20 Mart 2020– Makalede uluslararası tahkim davalarında karbon ayak izi konusunun ele alınması için kurumsal girişimlerin ötesinde konunun tabana yayılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca Koronavirüs salgınının teknolojiyi ön plana çıkarak daha yeşil tahkim süreçlerini ön plana çıkarabileceği tartışılmaktadır.

Yazının devamı için: Kluwer Arbitration Blog

Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Tahkimin Artan Önemi

13 Mart 2020- Uluslararası tahkim, patentlerin, ticari markaların ve ticari sırların uluslararası niteliği dikkate alındığında, fikri mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümü için giderek daha çok ilgi çekmektedir. Fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında tahkim yolunun öngörülmesi birçok fayda sağlamaktadır. Ancak tarafların ilişkinin başlangıcında, tarafların sözleşmeye dayalı fikri mülkiyet haklarını açıklığa kavuşturması ve tahkim şartının dikkatle kaleme alınması gerekmektedir.

Yazının devamı için: National Law Review

ICCA-IBA Ortak Görev Gücü Uluslararası Tahkimde Veri Koruma Belgesi Taslağı

11 Mart 2020- ICCA-IBA Ortak Görev Gücü'nün “Uluslararası Tahkimde Veri Koruma Yol Haritası” taslağı uluslararası tahkim kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. Bu amaçla özel olarak kurulan bir görev gücü tarafından hazırlanan yol haritası, tahkim profesyonellerinin veri koruma ve gizlilik yükümlülüklerini belirleyip anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Yazının devamı için: Herbert Smith Freehills Arbitration Notes

İklim Değişikliği Çevre ve Ticari Tahkim

09 Mart 2020- İklim değişikliği ve çevresel konulardan kaynaklanan hukuki konular uluslararası yatırım anlaşması tahkiminde kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Bu konuların kamuoyunda gerektiği kadar tartışılmadığını savunan yazıda, ticari tahkimde çevresel konuların nasıl ortaya çıktığına ve nasıl ele alındığına değinilmiştir.

Yazının devamı için: Kluwer Arbitration Blog


CETA Hakemlerin Listesi- Kadınlar Nerede?

28 Ocak 2020- Makalede, uluslararası hakem ve hukukçu akademisyen Dr. Katherine Simpson, Kanada ve Avrupa Birliği arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşmasının (CETA) taraflarını, anlaşmanın 29. Maddesi uyarınca oluşturulan olan uyuşmazlık çözümü için kararlaştırılmış hakem listesinde (CETA Listesi) kadın hakem sayısının yetersizliğinin düzeltilmesi için çağrıda bulunmuştur.

Yazının devamı için: Arbitral Women

Yatırım Anlaşmalarının Dar Yorumlanması: Tahkim Hukukunun Eleştirel Analizi

4 Şubat 2020 - Bu makale, anlaşmaya dayalı yatırım tahkimindeki tahkim heyetlerinin dar yorum ilkesini (in dubio mitius) kullanmalarını eleştirel bir şekilde tartışmaktadır. Her ne kadar uluslararası hukukun bir kuralı olarak geçerliliği tartışmalı olsa da, in dubio mitius, yatırım anlaşmalarında yer alan şemsiye klozları ile en çok gözetilen ulus kaydı (MFN) hükümlerinin yorumlanmasında birçok tahkim mahkemesi tarafından uygulanmıştır.

Makalenin devamı için: Kluwer Law Online

Yapay Zeka Sistemleri Tarafından Verilen Tahkim Ödülü Tanınabilir veya İcra Edilebilir mi? Kamu Politikası Perspektifinden Analiz

5 Şubat 2020 - Konunun güncelliğine rağmen mevcut tahkim kuralları yapay zeka konusunda sessiz kalmaktadır. Ayrıca hakemlerin “insaniliği” ile ilgili olarak da açık hükümler tahkim kurallarında yer almamaktadır. Makalede böyle bir düzenlemenin bulunması yapay zekânın önünü açıp açmayacağı tartışılmakta ve yapay zeka tarafından verilen bir kararın tanınması veya tenfizinin 1958 yılında imzalanan ve milletlerarası tahkimin esasını oluşturan “Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması Tenfizi Hakkındaki New York Sözleşmesinde” yer alan kamu politikası gerekçeleriyle reddedilmesinin gerekip gerekmediği sorusu sorulmaktadır.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog

Bir kez daha ihlal mi? GDPR ve Uluslararası Tahkim

6 Şubat 2020 – Tahkimde yıllardan beri tartışma konusu olan veri gizliliğine uyum sorunu, bu sefer “kişisel verilerin işlenmesi” (AB’de geniş şekilde yorumlanmaktadır) ile karşımıza çıkmaktadır. Makalede yazar tahkim yargılaması ve kişisel verilerin işlenmesi tartışmalarını bir arada değerlendirmektedir. AB hukuku kapsamındaki “işleme” fiilinin geniş tanımı göz önüne alındığında; davalardaki bilgilerin gizliliğinin tüm yönlerini ve ayrıca taraflar üzerinde sayısız yükümlülüklere yol açan tahkim işlemleriyle ilgili diğer tüm veri işleme faaliyetlerini kapsayıp kapsamadığı tartışılmaktadır.

Yazının devamı için: Thomson Reuters Practical Law Arbitration Blog

Yapay Zeka, Tahkim ve Kara Kutu Sorunu

Bugünün Yapay Zeka uygulamaları sipariş üzerine, yani belirli verileri kullanarak belirli sorunları çözmek için geliştirilmiştir. Bu durum gelecekte değişebilir, ancak şimdilik yapay zekanın çözebileceği sorunlar “bu davaya karar ver” kadar geniş değildir ancak “bu belgeyi devasa bir veri tabanında bul” veya “bana dava ile ilgili içtihadı bul” aşamasındadır. Yani günümüzde yapay zeka yargılama aşamasından insanların yerine geçebilecek bir aşamada değil, sadece yargılamaya yardım edebilecek aşamadadır.

Yazının devamı için: Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Lahey İş Dünyası ve İnsan Hakları Tahkimi Kuralları Sürecinde Yaşanan Zorluklar

10 Şubat 2020 - Lahey'deki Barış Sarayı'nda Lahey İş ve İnsan Hakları Tahkim Kuralları 12 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Açılış konuşmacısı Dr. Bahia Tahzib-Lie (Hollanda'nın İnsan Hakları Büyükelçisi) insan haklarını “insanlığın oksijeni” olarak adlandırmakta olup, bu Kuralların işletmelerin insan haklarına ilişkin sorumluluklarına uygun davranmalarını önemli ölçüde geliştirebilecek bir anlaşmazlık çözüm mekanizması sunabileceğini belirtmiştir. Makalede söz konusu kurallar tanıtılmaktadır.

Yazının devamı için: Thomson Reuters Practical Law Arbitration BlogAB Ülkeleri Arasında Yatırım Reformu: Enerji Şartı Antlaşması için Hangi Seçenekler Geçerli?

7 Ocak 2020 – AB ülkeleri arasında imzalanmış ikili yatırım anlaşmalarının sona erdirilmesi amacını taşıyan bir anlaşma taslağının sızdırılması Avrupa Komisyonu’nun yatırım tahkimini caydırmak hedefini tekrar gözler önüne seriyor. Bu durum, miletlerarası hukuk ile AB hukuku çevreleri arasındaki gerginliği artırıyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Achmea kararından sonra bile çeşitli dava süreçlerinde AB ülkeleri arasındaki ikili yatırım anlaşmalarına ve Enerji Şartı Anlaşmasına dayanan dava süreçleri devam ediyor.

Yazının devamı için Kluwer Arbitration Blog

Sosyal medya mesajları uluslararası tahkimde geçerli delil olabilir mi?

9 Ocak 2020 – Özel ve profesyonel alanlar arasındaki sınırların bulanıklaştığı bir dünyada, gizlilik beklentisinin meşru olup olmadı sorgulanıyor ve tahkim davalarında dijital mesajlaşmalarının açıklanmasının gerekip gerekmediği ve çeşitli sosyal medya mesajlaşma sistemlerindeki içeriklerin delil olarak geçerli olup olmadığı tartışılıyor.

Yazının devamı için: Thomson Reuters Practical Law Arbitration Blog

WADA, CAS’dan Rusya Yasaklamalarına ilişkin Karar Talep Etti.

10 Ocak 2020 - Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) İsviçre Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS); doping nedeniyle Rusya’ya verdiği dört yıllık ceza hakkında karar almasını talep etti. WADA’nın bu hamlesi, geçen ay Rusya Anti-Doping Ajansı'nın (RUSADA), WADA’yı suçladığı resmi bir protestodan sonra geldi. Tekrarlanan usulsüzlükler ve sistematik hile, Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları ve futbolun Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda katılamayacak olması sonucunu doğurmuştu.

Haberin devamı için Radio Free Europe Radio Liberty

Tahkimde Teknoloji ve Dijitalleşmenin Ufukları

17 Ocak 2020 - Sürekli gelişen teknoloji ve dijitalleşme ortamında, hukuk mesleğinin de verimlilik ve dijitalleşme beklentileri artıyor ve “LegalTech'in” yükselişe geçiyor. Teknoloji çeşitli boyutları ile tahkime de destek oluyor: Karar veri tabanları, hakem seçim altyapıları, tahkim şartı yazım araçları yapay zeka sistemleri… Tahkimin ayırt edici nitelikleri maliyet ve zaman verimliliği olduğundan bu teknolojilerin önemi daha da ön plana çıkıyor.

Yazının devamı için: Lexology

Uluslararası tahkimde kültürel farklılıklar

17 Ocak 2020 – Mevcut ve müesses tahkim topluluğu “dava kültüründen” geliyor. Uluslararası tahkim geliştikçe, bu topluluğun sorunlara ortak çözümler bulmaya ve ortak bir standart arayışına girmekteler. Bu bağlamda, uygulayıcılar genellikle şu soruyu soruyor: tek tip bir uluslararası tahkim uygulaması var mı? Yazar, Tek tip bir tahkim kültürü olmadığından cevabın hayır olduğuna inandığını belirterek, en büyük farkın ise Anglosakson hukuk ve Kıta Avrupası hukukunda ortaya çıktığını anlatıyor.

Yazının devamı için: Thomson Reuters Practical Law Arbitration Blog

Avrupalı Tarafların Nükleer Anlaşmadaki Tahkim Mekanizması Geri Adımı

26 Ocak 2020 - Avrupa Birliği ve Almanya, Britanya ve Fransa'dan oluşan Avrupa Troykası son iki yılda BERCAM nükleer anlaşmasındaki taahhütlerini uygulamakta başarısız kalmış ve İran'ın nükleer anlaşma dahilindeki taahhütlerini kademeli olarak azaltmasının ardından BERCAM nükleer anlaşması çerçevesindeki tahkim mekanizmasını başlattı.

Haberin devamı için: ParsToday


Yatırımcı Devlet İhtilaflarında Geçici Koruma Neden Çalışmıyor?

9 Aralık 2019 - Yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının sayısı arttıkça, geçici koruma başvuruları da artmaktadır. İngiliz Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü ve White & Case tarafından yapılan son araştırma, yatırımcıların geçici koruma taleplerine uyma olasılığının devletlerden iki kat fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma aynı zamanda, Geçici koruma kararlarına uyan devletlerin belli coğrafi bölgelerde yoğunlaştığını göstermektedir.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog


Uluslararası Tahkimde Avukatlık Etiğini Yeniden Düşünmek

12 Aralık 2019 – Avukatlık etiği, tahkim çevrelerinin sürekli gündeminde olan bir tartışma konusudur. En son 2018 SIAC Kongresi’nde ve 2019 Avustralya Barolar Konferansı'nda gündeme getirilmiştir. Tahkim uluslararasılaştıkça, farklı hukukların uygulamasında etik standartlarının yozlaştırılmasından kaynaklanan zorluklarla giderek daha fazla yüzleşilmektedir. Zorunlu düzenlemeler, bağlayıcı etik kurallar, IBA Kılavuz İlkeleri gibi yumuşak hukuk (soft law) araçları, hatta her türlü düzenlemenin reddedildiği bırakınız geçsinler (laissez-faire) yaklaşımı gibi bir dizi yaklaşım önerilmiştir. Bu makale, avukatlık etiği sorununu çözmek adına, barolar veya hukuk dernekleri (kısaca “etik uygulama organları” olarak anılacaktır) tarafından uygulanan etik kurallar için hukuk kuralı seçiminin ihtiyaç olduğunu savunmaktadır.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog


Bir RoboHakim adil olabilir mi?

16 Aralık 2019 - Geçtiğimiz aylarda ABD’de düzenlenen Online Uyuşmazlık Çözümü (ODR) Forumu’nda Pekin eBridge Çin Enstitüsü’nden Dr Anyu Lee, Çin'in online mahkemeler, tahkim ve arabuluculuk için yapay zeka araçları geliştirmedeki vizyonunu ve bu alanda hangi seviyeye geldiğini anlattı. Yapay Zeka’nın uyuşmazlıkların çözümündeki potansiyelini açıkladı ve özellikle şu anda çözülmesi zor olan dava konusu küçük değerli milletlerarası uyuşmazlıkların yakın gelecekte yapak zeka yoluyla sorunsuz ve verimli bir şekilde çözülebileceğini belirtti.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog


2019 Tahkim Yılı Değerlendirmesi

17 Aralık 2019- 2019 tahkim avukatları için yoğun bir yıl olarak tamamlanmıştır. Bu makalede 2019 yılından kalan hikayelerini özetlenmiş ve 2020'den beklentiler ortaya konmuştur:

· Avrupa Birliği Adalet Divanı: ISDS AB Düzenlemeleri ile uyumlu olabilir.

· AB’nin AB içi BIT’lere karşı kampanyası son aşamasına geldi

· UNCITRAL küresel ISDS reformu hız kazandı

· Enerji Şartı Anlaşması Reformu Zaman Alır (veya en azından başlar)

· Kargaşa ve huzursuzluk tahkim alanını etkiliyor

· İngiliz Mahkemeleri Tahkimi Mercek altına alıyor

· On yılın sonu yeni bir çağın başlangıcı mı?

Makalenin devamı için: Practical Law Arbitration Blog


GAR Live Tahkimde Kadınlar

100'den fazla katılımcı GAR Live kapsamında düzenlenen ilk “Tahkimde Kadın” etkinliği için toplandı. Program, Afrika tahkiminde gündemdeki konuları ve zorlukları, ISDS'deki son gelişmeleri, acil durum hakemliğine ve uluslararası tahkimde şeffaflığın neden önemli olduğu konuşuldu. Kadınların baş avukat ve hakem rollerini güvence altına almak için atabileceği en iyi adımlar ortaya kondu. Açık tartışma oturumunda ise önde gelen bir hakem olarak nasıl bir profil oluşturulması gerektiğine değinildi.

Makalenin devamı için: SCC

İklim Değişikliği Uyuşmazlıklarının Tahkimi

20 Aralık 2019 - Büyük Tahkim merkezleri, son beş yılda, iklim değişikliği konularını içeren uyuşmazlıklarda istikrarlı bir artışa tanık olmuştur. Bu uyuşmazlıkların önemli bir bölümü fosil yakıtlar ve kömür gibi geleneksel enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji yatırımlarına geçiş, enerji şebekelerinin modernizasyonu ve veri depolamasının iyileştirilmesi konuları ile bağlantılı olarak gerçekleşmiştir. ICC Raporu bu uyuşmazlıkların niteliğini göz önünde bulundurmakta ve ICC Kurallarının iklim değişikliğiyle ilgili uyuşmazlıkları etkili bir şekilde çözmek için nasıl geliştirilebileceğine odaklanmaktadır.

Makalenin devamı için: HSF Notes


Kırmızı Halı Serilsin: İş ve İnsan Hakları ile ilgili Lahey Kuralları Nihayet Burada!

26 Aralık 2019 - Uluslararası hukuk camiası, iş ve insan hakları uyuşmazlıklarını tahkim yoluyla çözmek için bir çerçeve oluşturarak önemli bir adım atmıştır. Kural taslaklarını derleyecek “komisyon” çalışmalarına 12 Aralık 2019'da Uluslararası Adalet Divanı Eski Üyesi Yargıç Bruno Simma yönetiminde başlamıştır.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog


Hakem Heyeti Müzakereleri: “Kara Kutuyu” Açmak

16 Kasım 2019 – Hakem heyeti müzakerelerinin etkili ve verimli olması, yasal sürecin usulüne göre işlediğini ve tarafların adil yargılanma hakkının korunması bakımından büyük önem taşımasına rağmen müzakere sürecine ilişkin hakemlerin yararlanabileceği resmi olarak yayınlanmış “iyi uygulama rehberleri” de bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın özelliği, uygulanacak hukuk, hakemin geldiği kültür ve / veya tahkim yeri gibi hakem müzakerelerini ekilebilecek birçok unsur olduğu düşünüldüğünde, acaba tahkim kurumlarının, hakem müzakerelerinde uygulanması için alabileceği aksiyonlar var mı?

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Sigortalı veya değil: Hakemler Hukuki Sorumluluklarını Sigorta Ettirmek Zorunda mıdır?

8 Kasım 2019 - Hakemlerin hukuki sorumluluğu tahkim alanında herkes tartışılan konulardan biri değildir, bu sebeple hakemlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin birçok farklı görüşün bulunması da şaşırtıcı değildir. Hukuken bir kimse hukuki sorumluluğunun doğma ihtimali ile karşılaştığında, bu riske karşı sigorta yaptırabilme imkanı vardır. Bu makale hakemlerin hukuki sorumluluklarına ilişkin olarak zorunlu sigorta yaptırıp yaptırmamaları ve hakemlerin hukuki sorumluluğu konusunun hukuk tarafından düzenlenip düzenlenmemesi konularını ele almaktadır.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Uluslararası Tahkimde Azınlıkların Katılımının Artırılması

10 Kasım 2019 – Günümüzde, çalışma ortamında çeşitliliğin artırılması konusunda küresel anlamda bir görüş birliği bulunmasına rağmen, hukuk sektöründe çeşitliliğin derecesi ulusal ve uluslararası anlamda hayal kırıklığı yaratmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde hukuk sektöründe çalışanların büyük bir çoğunluğunun beyaz ırktan gelen erkekler olduğu görülmektedir. Ne yazık ki, konu uluslararası tahkim alanına gelince durum daha da kötüleşmekte olup, uluslararası tahkim, çeşitlilik bakımından ve azınlık gruplarının temsili açısından son derece düşük bir performans sergilemektedir.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Çevresel Adaletsizlik: Uluslarası Sözleşmeler Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkını Nasıl Baltalıyor?

13 Kasım 2019 - Gezegenimiz, küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin azalması, su kirliliği ve su kıtlığı gibi geri dönüşü olmayan ve benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olup, mevcut durum insan haklarını tehdit etmekte ve eşitsizliği artırmaktadır. Yaşanan çevre sorunların önüne geçmek için harcanan çabalara rağmen; büyük çaplı yatırımlar, yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının çözümü (ISDS) mekanizmaların ve yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin verilen kararlar çevre yönetimine, çevre haklarına ve adalete ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu makalede özellikle iklim mücadelesi, su kaynaklarının korunması, çevresel etki değerlendirmeleri ve toplulukların adil temsili ve adalete erişim hakkı ile ilgili tedbirler de dahil olmak üzere, ISDS davalarından etkilerini incelemektedir.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Teknoloji Tahkimi Kolaylaştırabilir mi?

12 Kasım 2019 – Teknolojinin yıllar içindeki gelişimi, tahkimin kalitesini ve verimliliğini artırmak için muazzam bir potansiyele sahiptir. Fakat dikkat edilmesi gereken husus teknolojinin getirdiği her imkân, sadece yeni fırsatları değil, aynı zamanda yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu makalede tahkime ilişkin yeni teknik imkânlar ve getirebilecekleri zorluklar incelenmiştir.

Makalenin tam metni için: SCC Institute


Uluslararası Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlıklarının Tahkimi Alanında Reform İhtiyacı

ABD ve Çin arasında mevcut olan ticari uyuşmazlıklar ve son iki yılda yaşanan gelişmelerin sebep olduğu çalkantılı ortam, yatırımcı ile devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası tahkimin öneminin gözden kaçırılmasına neden olmaktadır. Bu ortamda uluslararası hukukta en hızlı büyüyen alanlardan biri olan tahkim şeffaflık, duruşma maliyetleri ve süresi, hakem seçimi ve üçüncü kişi finansmanı gibi konularda reformlara ihtiyaç duymaktadır.

Makalenin tam metni için: Forbes


Aynı Konsept, Farklı Yorum: Uygulamada Tam Koruma ve Güvenlik Standardı (FPSS)

27 Ekim 2019 - Uluslararası yatırım tahkiminde, FPSS'nin yalnızca fiziksel güvenlikle mi ilgili olduğu sorusu, yıllarca hakem heyetleri arasında tartışmalara neden olmuştur. Bazı hakem heyetleri, devletin tek görevinin yatırımcıyı devlet veya hükümet dışı aktörlerin neden olduğu şiddetten korumak olduğunu düşünmektedir. Ancak bugün, bazı hakem heyetleri ev sahibi devletin istikrarını da göz önünde bulundurmaya karar vermiştir.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitraiton Blog


ISDS: Geriye kalanlar hariç en kötüsü…

23 Ekim 2019 - Brexit, ABD-Çin Ticaret Savaşları ve transatlantik ticaret konusundaki tartışmalar devam ettikçe, yatırımcı devlet uyuşmazlıklarının çözümü (ISDS) için en iyi mekanizmanın belirlenmesi sorunu da devam ediyor. Birleşik Krallık, Brexit için hazırlanırken ve 40 yıldan beri ilk kez bağımsız bir ticaret politikası oturtmaya çalışırken ülkenin uluslararası yatırım anlaşmalarındaki yeri ve ISDS konusundaki sorular daha geniş bir kitlenin ilgi alanına girmeye başladı.

Makalenin tam metni için: Practical Law Arbitration Blog


UNCITRAL ve Yatırım Tahkim Reformu: Biraz Daha Fazla Eylem

21 Ekim 2019 - UNCITRAL’ın, yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının çözümü konusundaki (ISDS) III. Çalışma Grubu Viyana’da yatırım tahkimi konusunda bir dizi reform görüşmek üzere toplandı. Bazıları ülkeler mevcut sistemi tercih ederken, önemli değişiklikler yapılmasını talep ediyor. Buna karşılık birçok konuda konsensüs sağlandı. Çalışma grubu toplantısında aşağıdaki konular görüşüldü:

İşlenmiş konular:

· Orta vadeli bir plan

· Uluslararası Hukuk Danışma Merkezi

· Etik Kurallar

· Üçüncü Parti Fonlama

· Tazminat Kararları ve Çok Taraflı Sözleşme Usul Reformu

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitraiton Blog


Tahkimde Veri Koruma ve Siber Risk’ler: Düzenlemeler, Siber Saldırılar ve “Hacklenmiş” Kanıtlar

17 Ekim 2019 - Taraflar, tahkim merkezlerinin, hukuk bürolarının ve hakem heyetlerinin siber güvenlik için daha fazlasını yapabileceğini düşünmektedir.

Yazarlar bu makale ile tahkimde veri koruması ve siber güvenliğin üç yönünü incelemektedir:

- AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve uluslararası tahkim üzerine etkileri

- Tahkim süreçlerindeki veri ihlalleri ve tahkim merkezlerine siber saldırılara nasıl yanıt verildiği.

- Tahkimde kanıtların nasıl “hacklenmiş” olabileceği ve hakem heyetlerini bu sorunla nasıl başa çıktığı

Makalenin tam metni için: Lexology


Yeni Sınır: Hak Taleplerinin ve Hakem Kararları Ticareti

15 Ekim 2019 - Üçüncü şahıs fonları ile ilgili tartışmalarda yazarın “talep ticareti” olarak adlandırdığı hak taleplerinin doğrudan alınıp satılması hakkında çok az şey söylenmiştir. Bu makale ile uluslararası yatırım tahkiminde “talep ticareti” işlemlerinin bilinen örnekleri ilk kez incelenmekte ve mahkemelerin ya da hakem heyetlerinin yargılama süreci başlamadan transfer edilmiş bir hak talebi ile karşı karşıya kaldıkları iddia edilen kırktan fazla karar dikkate alınmaktadır.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Tahkim ve Küresel İklim Değişikliği

3 Ekim 2019 - Tahkim, her türlü uyuşmazlığın çözümünde ihtiyaç duyulan spesifik uzmanlığı karşılayacak bir uluslararası deneyime ve etkiye sahiptir. İklim değişikliğine ilişkin argümanlar uygun deneyime sahip hakemlerle ve hakem heyetleri tarafından atanan uzman bilirkişilerce değerlendirilebilir. Tahkim’in uzmanlaşmadan gelen gücünü kullanabilmek için, iklim değişikliği alanına giren daha fazla davanın tahkime taşınması denenmelidir.

Makalenin tam metni için: SCC


AAA Yıllık Raporu Yayınlandı

9 Mayıs 2019 - Amerikan Tahkim Birliği’ni (AAA) “Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Şeffaflığı, Verimliliği ve İnovasyonu Geliştirmek İçin Bir Görev” başlıklı 2018 Yıllık Raporu yayımlandı. Raporda AAA’nın uluslararası ayağı olan Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (ICDR) dosya yükü verilerine de yer verildi. Ağırlıklı olarak inşaat, teknoloji, enerji ve ilaç sektörlerinde gerçekleşen başvuruların toplam tutarı 2017 yılına göre % 17'lik artış göstererek 8.2 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda 2018'de açılan 993 yeni dava ile AAA’nın dava sayısı uluslararası tahkim kurumları arasında üst sıralara yerleşti. Raporu AAA Sitesi'nden indirmek için tıklayınız.


Tahkimin Gizliliği ile Bilgi ve Belgelere Erişim Hakkı Arasındaki Dengenin Sağlanması

22 Ağustos 2019 - Makale, tahkim duruşmasında incelenen belge ve dokümanların, mahkemeler tarafından celp edilmesi halinde, tahkimde gizlilik unsurunun ne şekilde uygulanacağına odaklanmaktadır. Bu kapsamda, konuya ilişkin yargı kararlarına değinilmekte ve tahkim sürecinin gizliliği ile adalete erişim kapsamında tarafların bilgi ve belgelere ulaşabilmesi arasında denge sağlanması gerekliliğine değinilmiştir.

Practical Law Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Devletlerarası Yaptırımların Tahkime Etkisi

23 Ağustos 2019 - Makalede devletlerin birbirlerine uyguladıkları yaptırımların tahkime olan etkileri incelenmektedir. Bu kapsamda yaptırımların uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun, hakemlerin ve tahkim merkezi kurallarının seçimine etkisi tartışılmaktadır.

Practical Law Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Prag Kuralları Yatırım Tahkimi İçin Uygun mu?

11 Ağustos 2019 - Prag Kuralları uluslararası ticari tahkim prosedürünün daha kolay ve verimli olarak işlemesi amacıyla hazırlanmış ve Aralık 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Makalede Prag Kuralları’nın yatırım tahkimlerinde de uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmaktadır.

Kluwer Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Uluslararası Tahkimde Bilgi İşlem Teknolojileri ile Dijital Dava Takibi

13 Ağustos 2019 - Günümüzde tahkim, henüz bilişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı bir alan olmamakla birlikte, makalede modern teknolojinin tahkim alanında nasıl kullanılabileceği ve faydalarından bahsedilmektedir.

Kluwer Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Uluslarası Tahkim Alanında Etik Davranış Kurallarının Gelişimi

14 Ağustos 2019 - 2018 Yılında İSTA tarafından düzenlenen Etik Konferansı’na katılan Prof. Dr. Catherine Rogers’a atıfta bulunan yazıda, uluslararası tahkimin ilk yaygınlaşmaya başladığı zamandan günümüze kadar geçen dönemde tahkim alanındaki etik davranış kurallarının gelişiminden bahsedilmektedir.

Rogers’ın 2002 yılında yayımladığı makale tahkimde etik davranış kurallarının eksikliğine dikkat çekilmekteydi. Paylaştığımız yazıda ise, Rogers’ın 17 yıl önce yayımlanan makalesinden bu yana tahkim alanında meydana gelen etik davranış kuralları konusundaki gelişmelere odaklanmaktadır.

CIArb Web Sitesinden okumak için tıklayınız.