ISTA Konferans 2018

ISTA Konferans 2018

İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) tarafından hazırlıkları büyük bir hızla sürdürülen tahkim’de etik ana temalı konferans 16 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da düzenleniyor.

Etkinlikte, İSTA’nın Türkiye’nin tahkim alanında önemli bir boşluğu dolduran İSTA Hakem Etik Kuralları bu alanda uluslararası düzeyde tanınan değerli konuşmacılar ile tartışılacak. Türkiye’de tahkim uygulamacılarını bir araya getiren bu etkinlikte, güncel gelişmeler ve inovasyon konuları da konuşulacak.

Ayrıntılı Program
09:00                   Açılış Konuşmaları 
İstanbul Tahkim Derneği’nin (İSTA) kuruluşunun yıllara dayanan hikayesi nedir? Türkiye’de kamu özel sektör ve ilgili tüm paydaşların birleştiği fikir nasıl bir STK’ya dönüştü? İSTA’nın bugüne gelişinin hikayesi ile bundan sonrası için plan ve projeksiyonları nelerdir? İstanbul’daki tahkim merkezlerinin İSTA’ya ve etik kurallara bakışı nasıldır? İş dünyasının tahkime verdiği önem hangi seviyededir?
Av. Mehmet Gün, İstanbul Tahkim Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM), Divan Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ziya Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Turan, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Yönetim Kurulu Başkanı

10:15                   Dünya’da Tahkim Merkezlerinin Gelişimi ve STK’ların Rolü
Dünyada tahkim merkezi kurma çabaları nasıl sonuçlandı? Dünyadan başarılı örnekler neler yaptılar? Tahkim merkezlerinin kurulması ve gelişiminde STK’ların rolü ve önemi, STK’lar dünyanın çeşitli yerlerindeki tahkim merkezlerine nasıl destek verdi, veriyor? STK’lar ve tahkim merkezleri işbirliklerinin başarılı olmasının sırları neler?
Moderator:  Av. Arb. Bennar Aydoğdu, BennArb, Avukat/Hakem/Arabulucu
Sunum:  Elliott Geisinger, İsviçre Tahkim Birliği (ASA), Başkan
Sunum:  Dr. Patricia Shaughnessy, Stockholm Ticaret Odası Tahkim Merkezi (SCC), Başkan Yardımcısı
Sunum:  Mark Appel, ArbDB Chambers, Hakem

11:30                   KAHVE ARASI

11:45                   Konuk Konuşmacı Sunumu: Uluslararası Ticari Tahkimde Etik
Uluslararası ticari tahkimde etik konusunda uluslararası tanınırlığa sahip olan ve bu konuda birçok eser yayınlamış bulunan Prof. Dr. Catherine A. Rogers, İSTA Etik Kurallarının lansmanı vesilesi ile etkinliğin ilk keynote konuşmasını yapacak, soruları cevaplayacak.
Konuşmacı:  Prof. Dr. Catherine A. Rogers, PennState Law, Queen Mary University of London
Host:  Prof. Dr. Ercüment Erdem, Erdem & Erdem, Kurucu ve Kıdemli Ortak

12:30                   ÖĞLE YEMEĞİ

 
13:30                   KONUŞMA

İstanbul; Tarihte Ticaret ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi
Bir uyuşmazlık çözüm yönetimi olarak tahkim neden ön plana çıkıyor ve İstanbul neden uygun bir Tahkim yeri? Jeopolitik/ekonomik konumu İstanbul’u nasıl ön plana çıkarıyor, İstanbul yerkürenin iki tarafını nasıl birleştiriyor? Yerleşmiş uyuşmazlık çözüm geleneği İstanbul’a nasıl bir miras bıraktı? İstanbul’un küresel sermaye için önemi nedir? İstanbul Finans Merkezi başta olmak üzere İstanbul’un tarihi ve hukuki mirası, şehrin uyuşmazlık çözümü için neden doğal bir merkez yapıyor?
Konuşmacı:  Prof. Dr. Fethi Gedikli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

14:00                   İSTA Hakem Etik Kuralları
ISTA üyelerinin katkıları ile Doç. Dr. Süheyla Balkar Bozkurt tarafından kaleme alınan, Türkiye’nin Hakem etiği konusunda ilk ve köklü çalışmasının ürünü olan ISTA Hakem Etiği Kurallarının dünyada ilk lansmanı yapacak, konuklar ve katılımcılarla tartışacak.
Moderator:  Av. Dr. Kerem Ertan, Tam & Ertan Hukuk Bürosu, Ortak
Sunum:  Doç. Dr. Süheyla Balkar Bozkurt, Galatasaray Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Panelist:  Prof. Dr. Fazıl Kerim Atamer, İstanbul Tahkim Derneği, Yüksek İstişare K. Üyesi
Panelist:  Prof. Dr. Catherine A. Rogers, PennState Law, Queen Mary University of London

15:15                   KAHVE ARASI

15:30                   Uluslararası Tahkimde Güncel Gelişmeler ve İnovasyon
Tahkim sektörü büyük bir değişim içinde. Bu değişim tahkim sektörünü pratikte nasıl etkileyecek?  Akıllı Sözleşmeler (Smart Contract), Blockchain, Öğrenen Makineler ve Yapay Zeka ile tahkimi nasıl etkileyecek?  Uyuşmazlıklar mahkemeler önünde çözülemeyecek kadar sofistike hale gelince ne yapacağız? Prag kuralları dünyada tahkimi nasıl etkileyecek?
Moderator:  Av. Kerem Turunç, TURUNÇ, Ortak
Sunum:  Pelin Baysal, Gün + Partners, Partner
Sunum: Marina Matousekova, CastaldiPartners, Ortak
Sunum:  Brandon Malone, İskoçya Tahkim Merkezi, Yönetim Kurulu Başkanı