ISTAC Arabuluculuk Tahkim (Med-Arb) Kurallarını Yayınladı

ISTAC Arabuluculuk Tahkim (Med-Arb) Kurallarını Yayınladı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) arabuluculuk ve tahkim süreçlerinin özelliklerini birarada taşıyan, Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb)  kurallarını Kasım 2019 itibariyle yürürlüğe koymuştur.

Med-Arb hibrit bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olup tarafların aralarından bir uyuşmazlık ile karşılaştıkları takdirde, söz konusu uyuşmazlığın ilk önce arabuluculuk ile, tarafların anlaşamaması halinde ise tahkim yolu izlenerek çözüleceğini öngören alternatif uyuşmazlık yöntemlerinden biridir. Med-Arb aslında eski Yunan döneminde beri kullanılmakla beraber, günümüzde alternatif uyuşmazlık yöntemleri üzerinde çalışan kurumlar Med-Arb Kuralları yayınlamamıştır. Geçtiğimiz sene Haziran ayında Kanada Alternatif Uyuşmazlık Enstitüsü Med-Arb kuralları geliştirmeye yönelik isteğini içeren bildirimi yayınlamasının ardından dünyada ilk defa Med-Arb Kuralları ISTAC tarafından ilan edilmiştir. Yeni yayınlanan kurallar ile uyuşmazlık tarafları yerel mahkemelere başvurmadan arabuluculuk veya tahkim ile anlaşmazlıklarını nihai olarak çözüme bağlayabileceklerdir.

Kurallara ISTAC web sitesinden erişebilirsiniz.

Tags: