GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Kasım 2023 Salı günü, saat 16:00 – 18:00 arasında Kore Şehitleri Caddesi No:17 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Gün + Partners’ın 6. katındaki toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

İlk toplantıda toplantı yeter sayısına ulaşılması beklenmediğinden, ikinci toplantı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü, saat 16:00-18:00 arasında Kore Şehitleri Caddesi No:17 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Gün + Partners’ın 6. katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Genel Kurul toplantı gündemimiz aşağıdaki şekildedir:

1. Açılış ve Yoklama

2. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve gerekli evrakı imzalaması için yetkilendirilmesi

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5. 2021-2023 yılı Mali tabloların okunması

6. 2021-2023 Denetim raporunun okunması

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edilmesi

8. 2023-2025 yılı Çalışma Programının onaylanması

9. Dernek Başkanı, Dernek Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Sekreter seçimi

10. Dilekler ve Kapanış

Saygılarımızla,

Av. Melis Sılacı Korkmaz

Genel Sekreter