İSTA OLAĞAN GENEL KURULU

İSTA OLAĞAN GENEL KURULU

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Kasım 2023 Salı günü, saat 16:00 – 18:00 arasında Kore Şehitleri Caddesi No:17 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Gün + Partners’ın 6. katındaki toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

İlk toplantıda toplantı yeter sayısına ulaşılması beklenmediğinden, ikinci toplantı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü, saat 16:00-18:00 arasında Kore Şehitleri Caddesi No:17 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Gün + Partners’ın 6. katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Genel Kurul toplantı gündemimiz aşağıdaki şekildedir:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve gerekli evrakı imzalaması için yetkilendirilmesi
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
  5. 2021-2023 yılı Mali tabloların okunması
  6. 2021-2023 Denetim raporunun okunması
  7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edilmesi
  8. 2023-2025 yılı Çalışma Programının onaylanması
  9. Dernek Başkanı, Dernek Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Sekreter seçimi
  10. Dilekler ve Kapanış