Türkiye’deki Tahkim Merkezlerinin ve Kurumlarının Koronavirüs Önlemleri

Türkiye’deki Tahkim Merkezlerinin ve Kurumlarının Koronavirüs Önlemleri

İSTA olarak Türkiye’deki önde gelen uluslararası tahkim kurumlarının Koronavirüs sürecinde aldıkları önlemlere ilişkin açıklamaları düzenli olarak derliyoruz. Açıklamaları toplu halde özetlediğimiz bu dokümanı düzenli olarak güncelleyeceğiz.

Aşağıda tarih sırasına göre tahkim merkezlerinin açıklamalarını bulabilirsiniz:

ISTAC (İstanbul Tahkim Merkezi) – 18 Nisan 2020

Tüketici Hakem Heyetleri – 10 Nisan 2020

Sigorta Tahkim Komisyonu – 2 Nisan 2020 (Erişim Tarihi)

TFF Tahkim Kurulu – 1 Nisan 2020

ISTAC (İstanbul Tahkim Merkezi) – 30 Mart 2020

İTOTAM (İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi) – 30 Mart 2020

İTOTAM (İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi) – 23 Mart 2020

Tüketici Hakem Heyetleri – 18 Mart 2020

ISTAC (İstanbul Tahkim Merkezi) – 18 Nisan 2020

Belge ile duruşma karar ve hazırlıklarının yapılması, duruşmaya katılacak kişilerin belirlenmesi, hukuki dinlenilme hakkı çerçevesinde tanık ve bilirkişilerin dinlenilmesi, belge sunulması, tercüman kullanılması ve duruşma yönetimi konularının elektronik ortamda nasıl gerçekleştirilebileceğine dair usul ve esaslar ortaya konuyor.

ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları Belgesi için: ISTAC

Tüketici Hakem Heyetleri – 10 Nisan 2020

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazetenin 10 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlanan yönetmelik ile Tüketici Hakem Heyeti toplantıları ve tüketici tahkimindeki süreler 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Yönetmelik metnine ulaşmak için: Resmi Gazete

Sigorta Tahkim Komisyonu – 2 Nisan 2020 (Erişim Tarihi)

Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru alımını aşağıdaki açıklama ile duyurmuştur:

25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazetenin 26.03.2020 tarihli Mükerrer nüshasında yayımlanmış olup, Komisyonumuz tarafından uygulanmaya başlanılmıştır. Bu kapsamda, 30.04.2020 tarihine kadar başvuru alınması durdurulmuştur. Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

Duyurunun tam metnine ulaşmak için: Sigorta Tahkim Komisyonu

TFF Tahkim Kurulu – 1 Nisan 2020

TFF Yönetim Kurulunun 31.03.2020 tarih ve 28 sayılı toplantısında, Tahkim Kurulu ve TFF Hukuk Kurullarının toplantıları ile bu kurulların karar alma sürecine ilişkin sürelerin ve Tahkim Kuruluna başvuru süresinin durdurulması kabul edilmiştir.

Kararın devamı için: Türkiye Futbol Federasyonu

ISTAC (İstanbul Tahkim Merkezi) – 30 Mart 2020

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı Avukatlık Kulübü Buluşmaları kapsamında Koronavirüs sürecinde tahkime ilişkin açıklamalarda bulundu:

Merkezimiz faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor ve yeni davalar alıyor. ISTAC olarak salgının Türkiye’ye ulaştığının öğrenilmesinden kısa bir süre sonra, 16 Mart’da çalışanlarımızı korumak için evden çalışmaya yönlendirdik. Bununla birlikte telefon ve e-posta iletişiminde ve kuryelerin alınmasında hiçbir kesinti bulunmuyor.

Açıklamanın tamamını izlemek için: Avukat Hakları Grubu

İTOTAM (İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi) – 30 Mart 2020

İTOTAM Tahkim Divanı ise 30 Mart 2020 tarihli kararında tahkimine konu olan süreler için aşağıdaki şekilde karar almıştır:

Ülkemizdeki Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 22.03.2020 gün ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fevkalâde hallerde tatilden daha geniş bir uygulama kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı Kararında takiplerin durması yanında,

· icra ve iflâs hukuku ile taraf ve takip işlemleri yapılmamasına,

· yeni icra takiplerinin alınmamasına ve

· ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine de karar verilmiştir.

Fevkalâde mühlet süresi içinde, yani 20.03.2020 ilâ 30.04.2020 tarihleri arasında tüm icra ve iflâs takiplerinin durmasına karar verilmiştir. Böylelikle mevcut takipler bakımından yapılacak takip işlemleri bakımından süreler, fevkalâde mühlet süresi boyunca işlemeyecektir.

Fevkalâde mühlet hakkında Cumhurbaşkanı Kararından sonra, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesi ile sürelerin durdurulması hakkında ikinci bir düzenleme yapılmıştır.

[…]

Her iki düzenlemede de ihtiyati tedbir kararı ve ihtiyati haciz kararı istenmesi önlenmemiştir. Nitekim mahkeme uygulaması da bu yöndedir. Bu nedenle anılan süre içinde, her iki hukuki koruma önlemi talep edilebilecek ve hatta ihtiyati tedbirler hakkında verilen kararın icrası da istenebilecektir. Bu iki geçici hukuki koruma önlemine ilişkin süreler de durdurulmamıştır.

Gerek Cumhurbaşkanı Kararında ve gerekse 7226 sayılı Kanunda kurumsal tahkime ilişkin hükümler hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte salgının sonuçlarının aynı olması sebebiyle, İTOTAM’da açılmış olan tüm tahkim davalarına ve arabuluculuk süreçlerine ilişkin süreler ile hakemler, arabulucu veya Genel Sekreterlik tarafından verilmiş bulunan sürelerin 30.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

Duran sürelerin 30.04.2020 tarihinden sonra kalan süresinin on beş günden daha az olması halinde, bu sürelere on beş gün ilâve edilecektir.

7226 sayılı Kanun sadece sürelerin durması yönünde düzenleme getirdiğinden durma süresi içinde dava açılmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, dava açılmasıyla meydana gelen sonuçlar doğacaktır. Durma süresi içinde tebligat yapılmasını önleyen bir hüküm de bulunmadığından durma süresi içinde tebligat yapılabilir. Ancak bu tebligat herhangi bir şekilde sürenin işlemeye başlamasını sağlamayacaktır. Örneğin durma süresi içinde tahkim başvurusu yapılırsa başvuruya cevap süresi olan 30 günlük süre 30.04.2020 tarihine kadar cevap süresi işlemeye başlamayacak bu sürenin bitiminden sonra süre işleyecektir.

Bu süre içinde sadece bir tür ihtiyati tedbir niteliğinden olan acil durum hakemine müracaat edilerek karar vermesi istenebilecektir. Ancak, her olayın niteliğine göre yapılan talepleri değerlendirip taraflara ilave süre verilip verilmeyeceğine acil durum hakeminin karar vermesi doğal mümkündür.

Divan kararıiçin: İTOTAM

İTOTAM (İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi) – 23 Mart 2020

İTOTAM aldığı önlemleri aşağıdaki açıklama ile duyurmuştur.

Sayın İlgililer,

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde etkili olan koronavirüs (COVID 19) salgınının seyri ve ülkemizdeki artan vakalar göz önüne alınarak, İTO Yönetim Kurulu’nun ilgili kararı doğrultusunda, İTOTAM olarak 23 Mart tarihinden itibaren şimdilik 2 haftalık bir süre için evden çalışmaya başlayacağız.

Tahkim Merkezimizde görülmekte olan davalarınızla ilgili her soru, bilgi vb taleplerinizi ozlem.cetin@ito.org.tr ve senem.bahcekapili@ito.org.tr adreslerimize iletebilirsiniz ve bizlere telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

Dosyalara sunmak için göndermiş olduğunuz tüm evraklarınızı posta yolu dışında belirtmiş olduğumuz her iki e-mail adresine göndermenizi rica ederiz. Fiziki olarak dosya sunulacaksa, İTOTAM’ın bulunduğu binanın 2. katındaki evrak kayıt birimine evraklarınızı sunmanızı rica ederiz.

Yapılacak tahkim başvuru ve acil durum hakemi başvuru harçlarını aşağıdaki IBAN adresine yatırmanızı ve dekontları yukarıda belirtilen e-maillere göndermenizi rica ederiz.

İstanbul Ticaret Odası
GARANTİ BANKASI BAHÇEKAPI ŞUBESİ
IBAN: TR38 0006 2000 0860 0001 2997 95
Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek dileğiyle,
Saygılarımızla,

Açıklamayı İTOTAM sitesinden okumak için: İTOTAM

Tüketici Hakem Heyetleri – 18 Mart 2020

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine e-Devlet’ten de başvuru yapılabileceğini duyurmuştur. Bakanlığın açıklamasında şu ifade yer almıştır: “Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda gerçekleştirebilir.”

Açıklama ve başvuru linki için: T.C. Ticaret Bakanlığı