UNCITRAL II. Çalışma Grubu, Seri Tahkim Usulünü 72. Oturumunda Değerlendiriyor

UNCITRAL II. Çalışma Grubu, Seri Tahkim Usulünü 72. Oturumunda Değerlendiriyor

21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında, Birleşmiş Milletler Komisyonu’nun Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) II. Çalışma Grubu, 72. oturumunu gerçekleştirmiştir. Covid-19 önlemleri kapsamında, katılımcılara Viyana’da fiilen veya online olarak uzaktan katılım sağlayabilecekleri iki farklı alternatif sunulmuştur.

II. Çalışma Grubu’nun daha evvel Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen 68. oturumu sırasında, gelecek toplantılarda ticari tahkim alanında kullanılacak seri tahkim yargılaması hakkında çalışma yapılması için öneride bulunulmuştur. Sunulan öneri, işletmelerin uyuşmazlık çözümü ihtiyaçlarını yansıtacağı inancıyla üye devletler tarafından desteklenmiştir. Bu gelişme üzerine, UNCITRAL, II. Çalışma Grubu’nun seri tahkim usulü hakkında çalışmasını kabul etmiş ve II. Çalışma Grubu, Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen 69. oturumu ile konu üzerinde çalışmaya başlamıştır.

II. Çalışma Grubu, Sekretaryadan Eylül 2018’de gerçekleşecek 70. oturum için taslak seri tahkim kurallarını hazırlamasını ve Şubat 2020’de gerçekleşecek 71. oturum için ise seri tahkim yargılaması hakkında UNCITRAL Tahkim Kurallarına eklenebilecek bağımsız düzenlemeler hazırlamasını talep etmiştir. Söz konusu 70. ve 71. oturumlarında Sekretarya tarafından hazırlanan taslak seri tahkim kuralları incelenmiştir.

71. oturumunun sonunda, II. Çalışma Grubu tarafından seri tahkim kurallarının UNCITRAL Tahkim Kurallarına ek olarak düzenleneceği belirtmiştir. Akabinde Sekretaryadan bir kez daha UNCITRAL Tahkim Kurallarına ek olarak eklenecek şekilde taslak seri tahkim kuralları üzerinde çalışması talep edilmiştir.

II. Çalışma Grubu, 72. oturumu öncesinde yayınladığı belgelerde, seri tahkim usulünü uyuşmazlığın maliyet ve zaman açısından etkin bir şekilde yönetilerek çözüme ulaştırılmasını mümkün kılan, basitleştirilmiş bir prosedür olarak tanımlamıştır. Ayrıca, II. Çalışma Grubu, tahkim maliyetlerinin azaltılarak ve yargılama süresinin kısaltılarak, tahkim yargılamalarının etkinliğinin artırılmasını amaçladığını da belirtmiştir. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 72. oturumda ise hakemlerin sayısı, seri tahkim usulünün uygulanıp uygulanmayacağını belirleyen faktörler, karşı davanın veya ek iddiaların sunulmasının mümkün olup olmadığı ve tahkim yargılamasını daha etkin hale getirecek diğer hususlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

UNCITRAL Taslak Seri Tahkim Kuralları için tıklayınız.  https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.II/WP.214/Add.1

Kaynakça

  1. Kluwer Arbitration Blog: UNCITRAL Working Group II: An Introduction and Update http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/09/14/uncitral-working-group-ii-an-introduction-and-update/
  2. UNCITRAL: Birleşmiş Milletler Komisyonu’nun Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu Çalışma Grubu II, 68. Oturumu https://undocs.org/en/A/CN.9/934
  3. UNCITRAL: Birleşmiş Milletler Komisyonu’nun Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu Çalışma Grubu II, 69. Oturumu https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.II/WP.206 https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.II/WP.207
  4. UNCITRAL: Birleşmiş Milletler Komisyonu’nun Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu Çalışma Grubu II, 70. Oturumu https://undocs.org/en/A/CN.9/1003
  5. UNCITRAL: Birleşmiş Milletler Komisyonu’nun Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu Çalışma Grubu II, 71. Oturumu https://undocs.org/en/A/CN.9/1010
  6. UNCITRAL: Birleşmiş Milletler Komisyonu’nun Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu Çalışma Grubu II, 72. Oturumu https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.II/WP.214 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/letter_from_chair_of_wg_ii_27_august_2020.pdf