İSTA Hakem Etik Kuralları

İSTA Hakem Etik Kuralları

İstanbul Tahkim Derneği tarafından hazırlanan bu Kurallar, hakemler tarafından uyulması gereken etik kuralları düzenlemektedir. Hakemlerce yürütülen yargılama faaliyetinin, tahkim kurumuna dâhil olan tüm kişi ve kurumlar nezdinde âdil ve dürüst bir yargılama olarak kabulü, hakemlerin Etik Kurallarda belirtilen özellikleri taşımaları ve tahkim yargılamasının her safhasında bu Kurallara uygun hareket etmeleri halinde mümkündür.

İSTA Hakem Etik Kurallarını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.