INCOTERMS 2020 ve Tahkim

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of Commerce) INCOTERMS kuralları ile uluslararası ticarette teslim şekillerini belirlemektedir. Bu kurallar dış ticarette, ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sorumlulukları, evrakları ve masrafları düzenlemektedir. Sözleşmelerde belli bir standart oluşturmak, karşılıklı anlaşma sağlamak ve uluslararası ticaretin temayüllerine uygun hareket etmek isteyen taraflar sözleşmelerinde INCOTERMS kurallarına atıfta bulunmaktadır.

INCOTERMS kuralları 2019 yılının Eylül ayı ortasında güncellenmiştir ve 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecektir. INCOTERMS 2020 ile şu konularda yenilikler gelmektedir:

  • DAT teslim şeklinin uygulamasına son verilmiştir. uygulamadan kaldırılmıştır.
  • DPU (Delivered at Placed Unloaded) tanımlanarak yeni bir teslim şekli getirilmiştir.
  • EXW ve DDP kurallarının içeriğinde muhtelif değişiklikler yapılmıştır.
  • FCA teslim şekline ilişkin daha açık tanımlamalar yapılmıştır.

En son 2010 senesinde değişiklik yapılan INCOTERMS kuralları 1980’li yıllardan bu yana her 10 yılda 1 revize edilmektedir. Sözleşme taraflarının uyuşmazlıklarla karşılaşmamak ve uyuşmazlık çıktığında bunları verimli bir şekilde çözebilmek için güncellemeleri yakından takip etmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde uluslararası ticaret alanında uzmanlaşan hakemlerin de uluslararası ticaretin temayülleri (lex mercatoria) olarak yerleşen bu kuralları yakından takip etmeleri önem taşımaktadır.

Bu noktada özellikle tahkim ile ilgili aşağıdaki konulara dikkat çekilmektedir:

  • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren imzalanacak sözleşmelerde, özel olarak belirtilmediği sürece mahkemeler ve tahkim heyetleri INCOTERMS 2020’yi dikkate alarak karar vereceklerdir.
  • Tarafların INCOTERMS esasına göre hazırladıkları sözleşmelerde, uygulanacak hukuku da seçmeleri önem taşımaktadır. Aksi takdirde bu seçim hakemler tarafından yapılmak zorunda kalmakta ve davanın taraflar için sürpriz sonuçlar doğurmasına sebep olmaktadır.
  • Taraflarca seçilmemesi halinde dahi INCOTERMS kuralları hakemler tarafından uygulanabilmektedir. Bu anlamda tarafların, atıf yapmış olsunlar veya olmasınlar bu kurallar ve getirdiği yükümlülükler konusunda farkındalık sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede özellikle bu kurallar dışında kalmak isteyen tarafların sözleşmelerini buna göre hazırlamaları gerekmektedir.
  • Birbirini tekrarlayan veya uzun erimli sözleşmelerin tarafları karşılıklı olarak INCOTERMS 2020’yi incelemeli ve avantajları ve dezavantajlarını değerlendirerek sözleşmelerini yenilemeleri gerekmektedir.
  • INCOTERMS 2020, INCOTERMS 2010’u yürürlükten kaldırmamaktadır. Yapılan bir güncellemedir ve sözleşme özgürlüğü gereğince taraflar isterlerse yeni hazırladıkları sözleşmelerde de eski kurallara atıfta bulunabilirler. Bunu yapan tarafların özellikle tahkim şartları içinde de bu atıfları yapmaları, uyuşmazlık çözümünü kolaylaştıracaktır.

Yazar: ISTA

Etiketler: ICC INCOTERMS 2020

Kategori: Uluslararası Ticari Tahkim

BİZİ TAKİP EDİN!


SON İÇERİKLER


26.11.2019
ISTAC Arabuluculuk Tahkim (Med-Arb) Kurallarını Yayınladı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) arabuluculuk ve tahkim süreçlerinin özelliklerini birarada taşıyan, Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb)  kurallarını Kasım 2019 itibariyle yürürlüğe koymuştur.Med-Arb hibrit...

Devamını oku

Etiketler:


20.11.2019
İSTA Strateji Raporu Yayınlandı

İSTA Strateji Raporu, 27 Nisan 2019 tarihinde tahkim konularında çalışan avukatlar, hukuk ile ilgili STK’lar, öğrenciler ve ISTA üye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye’de Tahkimin G...

Devamını oku

Etiketler: ista Tahkim Tartışmaları Strateji


13.11.2019
Ukrayna'da Tahkim ve İSTA Konuşuldu

Türkiye – Ukrayna Altyapı Forumu 13 Kasım 2019 tarihinde Ukrayna’nın Başkenti Kiev’de gerçekleştirildi. İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün ve Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Baysal’ın da konuşmacı olar...

Devamını oku

Etiketler: ista ISTAC Ukrayna


12.11.2019
Tahkim 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda

Tahkime ilişkin hedefler 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 6 Kasım 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Programda yer alan 3 tedbirde tahkime atıf yapılmış ve yürütülecek faaliyet ve projeler ortay...

Devamını oku

Etiketler: Strateji T.C. Cumhurbaşkanlığı


31.10.2019
Türkiye'den Tahkim Haberleri

ISTAC 9. Genel Kurulu Toplandı24 Ekim 2019 - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) 9. Genel Kurul Toplantısı TOBB Plaza konferans salonunda gerçekleşti. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, t...

Devamını oku

Etiketler: ISTAC TFF FIDIC Katar