Komisyonlar

İSTA Komisyonları

1.Tahkimi Yaygınlaştırma Komisyonu

Uluslararası Tahkimi Yaygınlaştırma Alt Komisyonu

Başkan: Akın Volkan Arıkan

Bennar Aydoğdu, Cem Kaspi

İç Tahkimi Yaygınlaştırma Alt Komisyonu

Başkan: Orhan Yavuz Mavioğlu

Cem Kaspi, İzzet Gürler

2.Eğitim, Yayınlar ve Uzmanlık Geliştirme Komisyonu

Başkan: Bennar Aydoğdu

Ural Aküzüm, Hayati Irkıçatal, İzzet Gürler, Orhan Yavuz Mavioğlu, Kerem Ertan, Selma Karaduman, Direnç Bada, İsmail Altay

3.Tanıtım, Genişleme ve İletişim Komisyonu

Başkan: Burak Ekim Ürün

Ural Aküzüm, Nilgün Serdar Şimşek, Selma Karaduman

4.Bütçe ve Finans Komisyonu

Başkan: Nilgün Serdar Şimşek

Mehmet Gün, Burak Ekim Ürün, Cemile Demir Gökyayla