Neden İstanbul Tahkim Yeri Olarak Tercih Edilmeli

Neden İstanbul Tahkim Yeri Olarak Tercih Edilmeli

Türkiye uluslararası ticaret ve finans dünyası için önemli bir merkez olma niteliği taşımaktadır. Uluslararası yatırımlar yapan birçok Türk firması ve Türkiye’de yatırım yapan uluslararası firmalar için İstanbul tahkim davalarının görülmesi adına büyük bir potansiyele sahiptir.

 

1980’li yıllardan beri tahkim mevzuatını ve uygulamasını önemli ölçüde geliştirerek tahkim dostu bir ülke olma niteliği kazanan Türkiye bu potansiyeli kullanmak adına önemli bir aşama kaydetmiş durumdadır. İstanbul’da uluslararası tahkimin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • İstanbul’da yabancı dil bilen, tahkim alanında deneyimli ve oldukça yüksek dava başarısına ulaşmış birçok değerli tahkim uygulamacısı bulunmaktadır.

 

  • İstanbul coğrafi olarak dünya ticaretinin merkezi niteliğinde olup, birçok şehre en fazla 4 saat uçuş mesafesinde yer almaktadır. İstanbul, çeviri hizmetleri ve sekreterya desteği ve konaklama imkanları ile tahkim duruşmaları için gerekli altyapıya sahiptir.

 

  • Uluslararası bir perspektifle kurulan ISTAC’ın Tahkim Kuralları, Seri Tahkim, Acil Durum Hakemi ve ad hoc tahkimlerde hakem atanmasına ilişkin modern düzenlemeler barındırmaktadır. Singapur Sözleşmesi ile birlikte milletlerarası bir nitelik kazanan arabuluculuk alanında da ISTAC 2019 yılında Med-Arb kuralları yayınlamış, tahkim ve arabuluculuğu birleştiren ilk milletlerarası tahkim merkezi olmuştur.