Neden İstanbul Tahkim Yeri Olarak Tercih Edilmeli?

Neden İstanbul Tahkim Yeri Olarak Tercih Edilmeli?

Türkiye uluslararası ticaret ve finans dünyası için önemli bir merkez olma niteliği taşıyor. Uluslararası yatırımlar yapan birçok Türk firması ve Türkiye’de yatırım yapan uluslararası firmalar için İstanbul tahkim davalarının görülmesi adına büyük bir potansiyele sahip.

 

1980’li yıllardan beri tahkim mevzuatını ve uygulamasını önemli ölçüde geliştirerek tahkim dostu bir ülke olma niteliği kazanan Türkiye bu potansiyeli kullanmak adına önemli bir aşama kaydetmiş durumdadır. Bu noktada İstanbul’da uluslararası tahkimin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

 

  • İstanbul’da yabancı dil bilen, tahkim alanında deneyimli ve oldukça yüksek dava başarısına ulaşmış birçok değerli tahkim uygulamacısı ISTA bu uygulamacıları aynı çatı altında buluşturuyor.

 

  • İstanbul coğrafi olarak dünya ticaretinin merkezi niteliğinde, birçok şehre en fazla 4 saat uçuş mesafesinde yer alıyor. İstanbul; otelleri, çeviri hizmetleri ve sekretarya desteği ile tahkim duruşmaları için gerekli altyapıya sahip bir şehir olma özelliğini taşıyor.
  • Türkiye tahkim dostu bir ülke olup, Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Türkiye’de kurulu tahkim merkezlerinin  kuralları  UNCITRAL ile önemli ölçüde paralel ve uluslararası Son beş yılda Yargıtay’ın tahkime bakış açısı da tahkim yanlısı olarak gelişmekte.

 

  • Uluslararası bir perspektifle kurulan ISTAC’ın Tahkim Kuralları, Seri Tahkim, Acil Durum Hakemi ve ad hoc tahkimlerde hakem atanmasına ilişkin modern düzenlemeler barındırıyor.

 

  • Singapur Sözleşmesi ile birlikte milletlerarası bir nitelik kazanan Arabuluculuk alanında Türkiye kısa sürede önemli bir deneyim ve yaygınlaşma sağladı. ISTAC 2019 yılında Med-Arb kuralları yayınlayarak tahkim ve arabuluculuğu birleştiren ilk milletlerarası tahkim merkezi oldu. Gelecekte küresel düzeyde yaygınlaşması beklenen bu yöntem için öncülük etti.