Hakem Kalifikasyon Kriterleri

Hakem Kalifikasyon Kriterleri

İSTA, tahkim alanının farklı noktalarında görev yapan uygulamacıları “İSTA Hakem Listesi” altında bir araya getirmektedir.

 

Tahkimin yaygın olduğu ülkelerde tarafların uyuşmazlık öncesinde doğru ve hızlı hakem seçimi yapabilmeleri bu tür listelerin varlığı ile sağlanmaktadır. İSTA da bu liste sayesinde uyuşmazlık taraflarına hakem seçme noktasında kolaylık sağlamayı ve kalifiye uygulamacıları ön plana çıkarmayı hedeflemektedir.

 

İSTA, Hakem Listesi’ne dahil edilecek hakemlerin kabulü amacıyla “Hakem Kalifikasyon Kriterlerini” yayınlamıştır. Yayınlanan kriterler içinde zorunlu ve ek nitelikler bulunmaktadır. Uygulamacıların listeye girmek için belirtilen zorunlu kriterlere uymaları gerekmektedir. Listede bu kriterlerin ötesinde, uyuşmazlık taraflarının hakemlerin farklı niteliklerini dikkate alabilecekleri ek kriterler de yer almaktadır.

 

Hakem Kalifikasyon Kriterleri

 

I. Eğitim, Yetkinlikler ve Sertifikalar

 

A. Listeye Giriş İçin Zorunlu Kriterler:

 

  1. Lisans derecesinde yüksek öğrenim görmüş olması.
  2. Hukuk fakültesi mezunu olmayanların yeterli tahkim eğitimi görmüş olması.

 

B. Zorunlu Olmayan Ek Kriterler

 

  1. Uzmanlık alanına ilişkin görmüş olduğu yüksek lisans ve üstü programlar
  2. Tahkim süreçleri konusunda almış olduğu kapsamlı eğitim ve kurslar
  3. Uzmanlık alanına ilişkin olarak sahip olduğu sertifika, ödül, onur belgesi vb.
  4. Tahkim süreçlerini yürütebilecek seviyede bildiği diller

 

II.Güvenceler ve Taahhütler

 

A. Listeye Giriş İçin Zorunlu Kriterler

 

İSTA Hakem Listesine giriş için verdiği bilgilerin doğru olması.

 

İSTA Hakem Etik Kurallarına uyacağını taahhüt etmiş olması.

 

Tahkim sürecini bağımsız, tarafsız, dürüstçe ve adil olarak sürdürebileceği hakkında şüphe doğurabilecek nitelikte, güveni kötüye kullanma suçu dâhil yüz kızartıcı veya utanç verici herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş, adli veya idari bir soruşturmaya uğramamış ya da hakkında mesleki bir disiplin cezası verilmemiş veya soruşturma açılmamış olması.

 

İSTA, soruşturmanın henüz soruşturuluyor olması durumunda şüpheye neden olup olmayacağını değerlendirerek listeye kabul kararı verebilir.

 

B. Zorunlu Olmayan Ek Kriterler

 

  1. İSTA’nın tavsiye ettiği şartlarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırması.

 

III. Mesleki Deneyim ve Bilgi Birikimi

 

A. Listeye Giriş İçin Zorunlu Kriterler

 

En az 35 yaşında ve tahkimde üstleneceği görevleri yerine getirebilir durumda olması.

 

Hukuk fakültesi mezunları için en az 10 yıl mesleki tecrübe sahibi olması.

 

Hukuk fakültesi mezunu olmayanların uzmanlık sektörlerinde en az 5 yıl ve üzeri yöneticilik veya kıdemli uzmanlık deneyimi sahibi olmaları.

 

B. Zorunlu Olmayan Ek Kriterler

 

Kurumsal veya Ad Hoc tahkim süreçlerinde hakemlik yapmış olması.

 

Kurumsal veya Ad Hoc tahkim süreçlerinde vekil, sekreter vb görevler yapmış olması.

 

Uzmanlık alanına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü süreçlerinde görev almış olması.

 

Tahkim veya uzmanlık konularında akademik kariyer yapmış olması.

 

Tahkim veya uzmanlık konularında eser veya makaleler yayınlamış olması.

 

IV. Üyelikler Referanslar ve Atama

 

A. Listeye Giriş İçin Zorunlu Kriterler

 

Uzmanlık alanında bir meslek/sivil toplum kuruluşuna üyelik veya alanında uzmanlığını tevsik eden iki adet referans mektubu iletmesi.

 

B.Zorunlu Olmayan Ek Kriterler

 

  1. Kurumsal tahkim merkezlerinden birinin hakem listelerinde bulunması.
  2. Tahkim alanında sivil toplum kuruluşlarına üye olması.