Neden Tahkim

Neden Tahkim?

Sözleşmeye dayalı ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkları çözmenin en hızlı ve ekonomik yolu tahkimdir. Tahkimde uyuşmazlıklar uzman hakemler tarafından önceden belirlenmiş bir takvim içinde, genellikle 3 ay ila 1 yıl arasında çözülür. Tahkim arabuluculuktan farklı olarak bir yargılama yöntemidir. Tahkim yargılamasının sonucunda verilen hakem kararları nihai ve bağlayıcıdır.

 

Uzman hakemler tarafından gerçekleştirilen tahkim yargılamalarında bilirkişilik sisteminin getirdiği sorunlar ile karşı karşıya kalınmaz. Yargılama boyunca yüksek harçlar ödenmez. Tahkim yargılaması sürecinin bir getirisi olarak maddi gerçeklik hızlı, tam ve doğru şekilde ortaya çıkar. Bu nedenle uzlaşma oranları çok yüksektir. Devlet yargılamasının birçok yıpratıcı etkisi görülmediğinden ekonomik aktörler arasındaki ticari barış bozulmadan uyuşmazlıklar çözülür.

 

Ülkemizde 1980’lerden bu yana kabul edilen çeşitli düzenlemeler ile tahkimin önü adım adım açıldı.

 

Bu süreç, 2014 yılında İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) kamu ve özel kesimin birleştiği büyük bir toplumsal mutabakat sonucunda kurulması ile olgunlaşma aşamasına geldi.

ISTAC Türkiye’nin her yerinde, İstanbul’a gitmeye gerek kalmaksızın tahkim süreçlerinin yürütülmesine olanak veren bir nitelikte hizmet vermeye başladı.

 

ISTAC’a ek olarak, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) da kurallarını modernleştirdi ve Türkiye’nin çeşitli illerinde ticaret odaları tahkim yapıları tesis etti.

 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşma’nın onaylandığına ilişkin karar 24 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak İİT Tahkim Merkezi için bir başlangıç yapılmıştır.

 

İSTA olarak ihtisas kuruluşu kimliği ile bu çabalara önemli katkılarda bulunduk. Etik Kurallar, Kalifikasyon Kriterleri ve Tahkim Uygulayıcıları Listesi yayınlayarak uzmanlık alanının temel gereklerine kavuşmasını sağladık.

 

Bu gelişen ortamda artık işletmelerimiz Türkiye içindeki ticari sözleşmelerinde rahatça tahkim klozu yazabilir, yaptıkları uluslararası sözleşmelerinde de İstanbul’u ve İstanbul’daki tahkim merkezlerini önerebilirler.