İSTA Hakem Listesi’ni Nasıl Kullanabilirim / Dâhil Olabilirim?

İSTA Hakem Listesi’ni Nasıl Kullanabilirim / Dâhil Olabilirim?

İSTA üyelerini “İSTA Hakem Listesi” altında bir araya getirmekte ve uyuşmazlık taraflarına hakem seçme noktasında kolaylık sağlamayı ve kalifiye uygulamacıları ön plana çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Bu amaçla İSTA tarafından “Hakem Kalifikasyon Kriterleri” ve “Hakemlerce Uyulması Gerekli Etik Kurallar” yayınlanmış olup, uygulamacıların listeye girmek için belirtilen zorunlu kriterlere uymaları ve etik kurallara uymayı taahhüt etmeleri gerekmektedir.