Bennar Aydoğdu ve Ercüment Erdem ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nda

Bennar Aydoğdu ve Ercüment Erdem ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nda

Bennar Aydoğdu, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı üyesi olarak atandı. Ercüment Erdem’in divan üyeliği de devam ediyor. Ayrıca, ICC Dünya Konseyi, Divan başkanı olarak Alexis Mourre’ı yeniden görevlendirdi.

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından 21 Haziran tarihinde yapılan açıklamada, ICC Tahkim Divanı’nda yeni dönem yönetim ve divan atamalarının tamamlandığı belirtildi. ICC yüksek yönetim organı olan Dünya Konseyi, 1 Temmuz 2018’i başlayacak üç yıllık bir süre için Uluslararası Tahkim Divanı (International Court of Arbitration) Başkanı olarak  Alexis Mourre’ı yeniden görevlendirdi.

Aynı zamanda ISTA Yönetim Kurulu üyesi olan Bennar Aydoğdu, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı üyesi olarak atandı. Aynı zamanda ISTA Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Ercüment Erdem’in divan üyeliği de yenilendi.

2018-2021 döneminde ICC Divanı 88 kadın ve 88 erkek üye ile kadın-erkek eşitliğini sağlamış oldu. Divana yapılan atamalarda bölgesel eşitsizliğin aşılması için de çaba gösterildi. Atanan divan üyelerinin kıtasal dağılımı şöyle gerçekleşti: Afrika (% 13), Asya (% 26), Avrupa (% 39), Kuzey Amerika (% 4), Latin Amerika ve Karayipler (% 15) ve Okyanusya (% 3).

ICC Mahkemesi Başkanı Alexis Mourre 2018-2021 dönemi ile ilgili şöyle konuştu: “ICC Uluslararası Tahkim Divanı’nda tam cinsiyet eşitliğini sağlamak uluslararası tahkim tarihinin önemli bir kilometre taşı. Aynı zamanda, benzeri görülmemiş bir bölgesel çeşitliliğe sahip yeni divanın oluşum süreci gurur vericidir.

Açıklamanın tam metni için:

https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-renews-alexis-mourre-president-nominates-court-full-gender-parity-unprecedented-diversity/#1529595712124-1b94ffed-b833