Bölge Adliye Mahkemeleri İptal Davalarında Görevli Mahkemeler Haline Geldi

Bölge Adliye Mahkemeleri İptal Davalarında Görevli Mahkemeler Haline Geldi

Güncelleme: 15 Mart 2018 Tarihinde kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tahkim ile ilgili davalarda mahkemelerin görevlerini de düzenleyen “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nı” onayladı. Kanunun kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, tahkim kararlarının iptali için açılan davalarda ilk derece mahkemesinin görevi son bulacak ve bu davalarda görevli mahkeme münhasıran Bölge Adliye Mahkemeleri olacaktır. Belirtmek gerekir ki Yargıtay, tahkim kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda verilmiş olan kararların temyiz incelemesini yapmaya devam edecektir.

İkinci olarak, Kanun tahkim ile ilgili diğer davalarda asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlığını da sona erdirmektedir. Mevcut durumda, tahkime ilişkin çeşitli davalarda (yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi davaları, hakem seçimi ve hakemlerin reddi davaları vb.) hangi mahkemelerin görevli olduğu farklı kanunlar altında düzensiz bir şekilde düzenlenmektedir. Bu sebeple taraflar, açmış oldukları davalarda hiç de azımsanamayacak şekilde görev sorunları ile karşılaşmaktadır. Bu sorunların önüne geçmek için Kanun, iptal davaları dışında kalan tahkim ile ilgili diğer davalarda, uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak asliye hukuk mahkemelerinin ya da asliye ticaret mahkemelerinin görevli olacağını düzenlemiştir.

Sonuç:

Kanun, tahkim ile ilgili açılacak davalarda hangi mahkemelerin görevli olacağını açık bir şekilde düzenleyerek tarafların açmış oldukları davalarda, yargılamaların ciddi şekilde uzamasına sebep olan görev uyuşmazlıklarının çıkmasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber kanun tasarısı tahkim kararlarının iptali için açılacak davalarda Bölge Adliye Mahkemelerinin görevli olacağını düzenleyerek, iptal davalarının tahkim yargılamasına aşina, daha tecrübeli hâkimler tarafından görülmesini sağlamak istemektedir.