How to Conduct International Arbitration Cost Effectively or Indeed for no Cost at All!

How to Conduct International Arbitration Cost Effectively or Indeed for no Cost at All!

Günümüzde tahkim yargılamasına ilginin giderek arttığı ve ticari iş kaynaklı uyuşmazlıklarda gittikçe daha fazla tercih edilmeye başlandığı bu dönemde yasal düzenlemelerde de karşılığını bulmaya başlayan Üçüncü taraf finansmanı kavramı, İçtem Legal, Dechert LLP, Omni Bridgeway ve İSTA iş birliği ile, 10 Şubat 2021 tarihinde yapılan webinarda Serkan İçtem, Mark Mangan, Tom Glasgow ve Ural Aküzüm tarafından tartışılmıştır.