İSTA Strateji Raporu Yayınlandı

İSTA Strateji Raporu Yayınlandı

İSTA Strateji Raporu, 27 Nisan 2019 tarihinde tahkim konularında çalışan avukatlar, hukuk ile ilgili STK’lar, öğrenciler ve ISTA üye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye’de Tahkimin Gelişim Vizyonu ve Stratejileri” konulu Arama Konferansı’nın tutanağını içermektedir. Arama Konferansı, iddia sahiplerinin (stakeholder), Türkiye’de tahkimin geleceğinin tasarım ve uygulama sürecinde bizzat yer alması ve ortak akıl üretmesi için kullanılan, ARAMA Katılımlı Yönetim Danışmanlık Kurucusu Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu tarafından yönetilen  katılımlı bir yöntemdir.

Bu katılımlı yöntem yaklaşımının, Türkiye’de tahkimin geleceğinin tasarlanması ve uygulanması sürecine iki açıdan fayda sağlayacağını düşünmekteyiz: Birincisi, tahkimin gelecek tasarımı ve değişimi için iddia sahiplerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak ortak aklı çıkarmayı hedeflemektedir. İkincisi, bu değişime sistemsel yaklaşım getirmektedir.

Raporu PDF formatında indirebilirsiniz.