İSTA Tanıtım Toplantısı Geniş Bir Katılımla Yapıldı

İSTA Tanıtım Toplantısı Geniş Bir Katılımla Yapıldı

İstanbul Tahkim Derneğini ve faaliyetlerini tanıtma amacıyla düzenlenen İSTA Tanıtım Toplantısı 1 Aralık 2017 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün “Tahkim, KOBİ’lere de büyük avantaj sağlıyor” dedi. 

İstanbul Tahkim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Gelişmiş ülkelerde, özellikle sözleşmeye dayalı karmaşık ve kapsamlı uyuşmazlıklarda tahkim ve diğer alternatif çözüm yöntemleri sıklıkla tercih ediliyor. Türkiye’de ise tahkim, istenilen düzeylerin altında. Her türlü uyuşmazlık devlet yargısına götürülüyor. Süreçler uzuyor uyuşmazlıklar kangrenleşiyor ve sonuç tatmin edici olmuyor. Verimlilik ve karlılık düşerken kayıplar ve maliyetler fazlasıyla büyüyor. Oysa tahkim ihtiyaca uygun, yüksek kaliteli hassas çözümleri kısa sürede sunuyor. Bu, büyük şirketler için olduğu kadar KOBİ’ler için de kritik değer taşıyor. Sözleşmelerine tahkim maddesi ekleyen KOBİ’ler, uyuşmazlık durumunda tasarruf ve hız açısından mahkemelere nazaran tahkimde büyük avantaj elde ediyor.”

Mehmet Gün: “Hukuk ekonomisi tahkim ile büyümeli”

Türkiye’de her yıl binin üzerinde dava için uluslararası tahkime başvurulduğunu belirten Gün, “Bu davalar için 1 milyar dolara ulaşan bir büyüklüğün yurt dışına gittiğini düşünüyoruz. Türkiye, çevre ülkelerdeki uyuşmazlıkların çözümünü ülke içine çekerek büyük kazançlar elde edebileceği halde, kendi ülkesindeki uyuşmazlıkları yurt dışına kaybediyor. Dolayısıyla hukuk ekonomisi gelişemiyor. Öte yandan saygın bir tahkim uygulaması olması durumunda çoğu Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a akacak olan tahkim uyuşmazlıkları başka ülkelere gidiyor ve Türkiye ve Türk tahkim uygulayıcıları büyük fırsatlar kaybediyorlar. Uluslararası saygınlığı olan tahkim olması durumunda Türkiye tahkim yoluyla hukuk ekonomisine 10 yılda yaklaşık 10 Milyar US$ ilave kaynak yaratabilir. Türkiye uluslararası uyuşmazlıkları tahkim ve benzeri yollarla etkin verimli ve hızlı bir şekilde çözebilecek yetkin, nitelikli kadrolara sahip. Ülkemizin ekonomisine tahkim yoluyla yüksek katma değerli hizmetler kazandırmak; hukuk hizmetleri piyasasını tahkim ile büyütmek, İSTA’nın temel misyonu.” dedi.

Gün: İstanbul, tahkimde uluslararası merkez olmalı

“Tahkim uzmanlarının önemli bir kısmı, İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Kültürel ve coğrafi olarak bir çekim merkezi olan İstanbul, tahkim açısından da bütün teknik, lojistik ve çevresel imkânlara sahip. İSTA’yı bu büyük potansiyeli harekete geçirmek amacıyla kurduk. Önceliğimiz tahkimle ilgilenen herkesi ve tüm kurumları ortak çatı altında buluşturmak ve yüksek kazanımlar için gönüllü iş birlikleri sağlamak. Hedefimiz ise, bir yandan ülke içindeki büyüklü küçüklü ticari ticari davalarda uyuşmazlıkların yine ülke içinde tahkim yoluyla çözüme ulaştırılmasını teşvik etmek, bir yandan da İstanbul’u tahkim konusunda ileri şehirler arasında güçlü bir konuma taşımak. İstanbul’u bu alanda ün kazanan, tahkim yeri olarak özellikle tercih edilen gözde bir merkez haline getirmek istiyoruz.”

Gün: Tahkim uzmanlarını İSTA’ya katılmaya davet ediyoruz

Mehmet Gün, İSTA’nın bir ihtisas derneği olarak hukukun bu ayağında önemli bir boşluğu doldurduğuna işaret ederek, “Türkiye’deki tüm tahkim hukukçularını, bu alanda çalışan akademisyenleri, sözleşmelerine tahkim şartını ekleyen hukuk müşavirlerini, sektörlerinde uzmanlaşmış ve hakemlik ve tahkim bilirkişiliği yapmak isteyenleri derneğimize üye olmaya bekliyoruz.” dedi.

Uyuşmazlıklarda adil, dürüst, hızlı yargılama için

İSTA aynı zamanda Türkiye’de tahkim hukuku alanında etik kuralların belirlenmesine ve kalifikasyon kriterlerinin oluşturulmasına da öncülük ederek adil, dürüst ve hızlı yargılama için önemli bir misyon üstleniyor. Dernek; sigorta, spor ve tüketici hukuku alanlarında zorunlu hale getirilen tahkim uygulamalarının başarısını, isteğe bağlı olan ticari tahkime taşıyarak mahkemelerin üzerindeki iş yükünün azaltılmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor.

Etiketler:
,