ISTA YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN ÖZEL MESAJ: 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

ISTA YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN ÖZEL MESAJ: 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Sayın İstanbul Tahkim Derneği Üyeleri,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu özel günde, dünyanın dört bir yanındaki kadınların olağanüstü başarılarını kutlamak ve cinsiyet eşitliğine olan bağlılığımızı teyit etmek amacıyla bu mesajı sizlere iletiyorum.

Dünya Kadınlar Günü, sadece takvimde işaretlenmiş bir tarih değil; aynı zamanda daha adil bir dünya yaratma yolunda atılacak adımlar için bir eylem çağrısıdır. Bu gün, genç öğrencilerden deneyimli profesyonellere, toplum liderlerinden iş dünyası temsilcilerine kadar hepimizin cinsiyet eşitliği ve toplumsal adalet mücadelesinde oynadığı önemli rolleri vurgular. Aynı zamanda, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını tanımak ve onurlandırmak için bir fırsattır. Kadınların seslerini yükseltmek ve hikayelerini paylaşmak, cinsiyet eşitliği yolunda ilerlememiz için büyük önem taşır.

İstanbul Tahkim Derneği olarak, tahkim alanında kadınların önemli katkılarını takdir ediyoruz. Uluslararası tahkimde kadınlar, öncü roller üstlenerek normları sorgulamakta ve alanı yeniden şekillendirmektedirler. Farklı bakış açıları ve uzmanlıklarıyla tahkimdeki çeşitliliği ve kapsayıcılığı artıran kadınlar, sektörümüzdeki yeniliklerin ve farklılıkların desteklenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Kadınların tahkim alanındaki varlığı, sadece mevcut durumu zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda gelecek nesiller için de ilham verici bir örnek teşkil eder. Onların katılımı, tahkim süreçlerinin daha kapsamlı ve dengeli olmasını sağlar ve böylece daha adil sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olur.

Bugün, toplumun temel taşları olan kadınların katkılarını içtenlikle kutluyoruz. Aile hayatından iş dünyasına, sanattan bilime kadar her alanda kritik roller üstlenen kadınlar, toplumumuzun ilerlemesinde merkezi bir role sahiptirler.

Ancak, cinsiyet eşitliği ve toplumsal adaletin sağlanması yolunda kat edilmesi gereken daha çok mesafe olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, bugün bu değerlere olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Tahkimde cinsiyet eşitliğine olan taahhütümüzü güçlendirelim, kadınların seslerinin sektörümüzde daha belirgin duyulmasını sağlayalım ve toplumun her kesiminde eşitlik ve adalet konusundaki kararlılığımızı pekiştirelim.

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, İstanbul Tahkim Derneği olarak, kadın haklarına dair öncü adımlar atan Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını ve vizyonunu yad ediyoruz. Kadınların gücü ve katkıları, Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için etkili olacaktır. Kadınların yetkinleşmesi, toplumun her alanında daha büyük başarılara ve ilerlemeye yol açar. Dünya Kadınlar Günü, bu ilerlemenin sadece bir gün değil, her gün devam etmesi gerektiğini vurgular. Tahkim alanında kadınların yetersiz temsili, sektördeki cinsiyet dengesizliğinin ve eşit olmayan fırsatların bir göstergesidir ve bu durumu değiştirmek için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır.

Derneğimizin değerli üyeleri olarak, sizlerin de bu anlamlı günde kadınların haklarını, başarılarını ve potansiyellerini destekleyeceğinize eminim. Birlikte, uluslararası tahkimde kadın temsilini artırmaya, eşitliği teşvik etmeye ve adaleti sağlamaya yönelik çabalarımızı sürdürelim. Unutmayalım ki, kadınların yetkinleşmesi ve eşit temsili, sadece tahkim alanında değil, tüm toplumsal yapılarımızda daha adil ve dengeli bir gelecek inşa etmemize olanak tanır. Dünya Kadınlar Günü, bu bilinçle hareket etmemiz ve kadınların başarılarını ve katkılarını desteklememiz gerektiğini bize hatırlatır.

Saygılarımla,

 

Bennar Aydoğdu

İstanbul Tahkim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 


 

Dear Members of the Istanbul Arbitration Association,

I extend my warmest greetings to you on the occasion of March 8th, International Women’s Day. On this special day, I send this message to celebrate the extraordinary achievements of women around the world and to reaffirm our unwavering commitment to gender equality.

International Women’s Day is more than just a date marked on the calendar; it is also a call to action for steps towards creating a fairer world. This day emphasizes the significant roles we all play -from young students to experienced professionals, from community leaders to business representatives- in the struggle for gender equality and social justice. It is also an opportunity to recognize and honor the social, economic, cultural, and political successes of women. Amplifying women’s voices and sharing their stories is crucial for our progress towards gender equality.

As the Istanbul Arbitration Association, we value and recognize women’s significant contributions in arbitration, including their leadership in high-profile cases, their innovative approaches to resolving disputes, and their efforts to promote diversity and inclusivity within the profession. They’re assuming leading roles, challenging norms, and reshaping the field, enriching arbitration with diverse perspectives and expertise. Their presence not only enhances the current landscape but also inspires future generations, ensuring more comprehensive and equitable outcomes.

Today, we sincerely celebrate the contributions of women, who are the cornerstones of society. Women take on critical roles in every area, from family life to the business world, from the arts to science, playing a central role in the advancement of our society.

However, we acknowledge that there is still much work to be done to achieve gender equality and social justice. Hence, today, we reaffirm our commitment to these values. Let us strengthen our dedication to gender equality in arbitration, ensure that women’s voices are more prominently heard in our sector, and reinforce our determination for equality and justice across society.

As we celebrate International Women’s Day, the Istanbul Arbitration Association pays tribute to the legacy and vision of Mustafa Kemal Atatürk, a pioneering leader in women’s rights. The power and contributions of women will be effective for the future of Türkiye and the world. Empowering them leads to greater societal achievements and progress. International Women’s Day emphasizes that this progress should continue not just for one day, but every day. The under-representation of women in arbitration is indicative of the gender imbalance and unequal opportunities within the sector, and it is our collective responsibility to change this status quo.

As esteemed members of our association, I am confident that you will support the rights, achievements, and potential of women on this meaningful day. Together, let us continue our efforts to increase women’s representation in international arbitration, promote equality, and ensure justice. Let us remember that empowering women and ensuring their equal representation enable us to build a more just and balanced future, not only in the field of arbitration but in all social structures. International Women’s Day reminds us to act with this awareness and support the accomplishments and contributions of women.

Kind regards,

 

Bennar Aydoğdu
Chair of Istanbul Arbitration Association Board of Directors