ISTAC Ankara Barosu’nda Tahkim İrtibat Bürosu Açıyor

ISTAC Ankara Barosu’nda Tahkim İrtibat Bürosu Açıyor

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Ankara Barosu bünyesinde açılacak irtibat bürosu ile etkinliğini Başkent’e taşıyor. Tahkim davaları için yapılacak başvurular, ISTAC Ankara İrtibat Bürosu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ankara Barosu ile İstanbul Tahkim Merkezi arasında, Baro merkezinde işbirliği protokolü imzalandı. Protokole ISTAC adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Ankara Barosu adına Başkan Hakan Canduran imza koydu. İmza seremonisine İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Öztatar ve Rifat Bacanlı da katıldı.

Prof. Dr. Ziya Akıncı, Ankara Barosu ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğini, uyuşmazlık çözüm adresi olarak ISTAC tahkimine ulaşmayı kolaylaştıran önemli bir adım olarak nitelendirdi. Akıncı,”İstanbul Tahkim Merkezi artık avukatların da merkezi haline geldi. Avukatların tahkimi giderek daha fazla benimsemelerini, mesleklerinin önemli bir parçası olarak görmelerini çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye’de tahkimin, avukatların da desteği ve işbirliğiyle yaygınlaşacağına inanıyoruz” dedi. Ankara Barosu’nda açılacak ISTAC İrtibat Bürosu’nu da bu yönde atılmış önemli bir adım olarak yorumladı.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ise, tahkimin ticari uyuşmazlıklarda mahkemelere oranla daha hızlı ve daha düşük maliyetli bir çözüm yöntemi olduğunu vurguladı. Canduran, “ISTAC ile imzaladığımız protokol uyarınca oluşturacağımız irtibat bürosu, vatandaşlarımızın ve ülkemizde ticari uyuşmazlık yaşayan yabancıların tahkime ulaşmasını kolaylaştıracak; yargı sorunlarını çok daha kısa sürede ve çok daha az bir maliyetle çözmelerini sağlayacak” dedi.

Protokol uyarınca Ankara Barosu bünyesinde kurulacak ISTAC Ankara İrtibat Bürosu bir ay içerisinde faaliyete geçecek. ISTAC’a yapılacak başvurular bu büro üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, Ankara Barosu gerek duruşmalar gerek sekreterya hizmetleri için İstanbul Tahkim Merkezi’ne eleman ve yer tahsis edecek. Dolayısıyla tarafların tercihine göre, gerektiğinde tahkim duruşmaları Ankara Barosu’nun ev sahipliğinde yapılabilecek. ISTAC ve Ankara Barosu, tahkimin yaygınlaştırılması ve avukatların tahkim konusunda bilgilendirilmesi amacıyla işbirliği yapmayı da planlıyor. Her iki kurum, sözleşmelere tahkim anlaşmasının yazılması için avukatlara yönelik seminerler düzenleyecek.

ISTAC Ankara İrtibat Bürosu, ISTAC Tahkim Kuralları’na göre yapılan başvurularda dava dilekçesi ve eklerini kabul edecek; bu belgelerin dijital kopyasını elektronik ortamda aynı gün, asıllarını da en geç bir iş günü içerisinde kurye ile ISTAC Genel Sekreterliği’ne gönderecek. İrtibat Bürosu, tahkim alanında faaliyet gösteren avukatların da İstanbul Tahkim Merkezi ile iletişimini kolaylaştıracak.