ISTAC : “TAHKİM ve UYGULANACAK HUKUK” konferansı

ISTAC : “TAHKİM ve UYGULANACAK HUKUK” konferansı

7 Ekim 2020 tarihinde Galatasaray Üniversitesi ve ISTAC’ın işbirliği ile düzenlenen “Tahkim ve Uygulanacak Hukuk” konulu konferans “Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk”, “Yatırım Tahkiminde Uygulanacak Hukuk”, “Milletlerarası Ticaret Tahkiminde Esasa Uygulanacak Hukuk” ve “Tahkimde Delillere ve Sulh Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk” konulu dört oturumda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenmesi planlanan konferans, COVID-19 salgını nedeniyle 7 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve katılımcılar Youtube üzerinden canlı yayın ile konuşmacıları dinleme fırsatı buldu.

Moderatörlüğünü ISTAC Genel Sekreteri Yasin Ekmen’in, açılış konuşmasını Galatasaray Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve ISTAC kurucu Başkanı Prof Dr. Ziya Akıncı’nın yaptığı konferansın ilk oturumunda Ar. Gör. Esen Aydın, Dr. Öğr. Üy. A. Elif Ulusu Karataş, Doç. Dr. Süheyla Balkar Bozkurt ve Dr. Öğr. Üy. İlyas Gölcüklü’nün katılımıyla “Yabancı Bir Devletin Tahkim Yeri Olarak Kararlaştırıldığı Hallerde Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk”, “Tahkim Sözleşmesine Uygulanacak Hukukun Tespitinde Zımni Hukuk Seçimi ve Tahkim Sözleşmesinin Bağımsızlığı İlkesi”, “805 Sayılı Kanun’un Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine Etkisi” ve “Genel İşlem Şartlarında Tahkim İradesinin Öngörülmesi” konularına değinildi.

İkinci oturumda ise Doç. Dr. Berk Demirkol, “Yatırım Tahkiminde Uluslararası Hukukun Ulusal Hukuka Uygulanma Alanı Tanıdığı Durumlar” konulu, Dr. Öğr. Üy. Özlem Canbeldek Akın da “ICSID Kararları Işığında Yatırım Tahkiminde Esasa Uygulanacak Hukuk” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Üçüncü oturum; Prof. Dr. Sibel Özel, Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal, Dr. Öğr. Üy. Candan Yasan Tepetaş ve Doç Dr. Banu Şit Köşgeroğlu’nun katılımıyla “Tahkimde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanan Hukuk”, “Doğrudan Uygulanan Kuralların Tahkim Yargılamasında Esasa Uygulanacak Hukuka Etkisi”, “Milletlerarası Tahkimde Hakemlerin Hukuku Uygulaması ve Jura Novit Curia” ve “İptal Davasında Esasa Uygulanacak Hukuk” başlıkları altında gerçekleşti.

Konferansın dördüncü ve son oturumunda ise Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla, Dr. Öğr. Üy. Ekin Ömeroğlu ve Doç. Dr. Doğa Elçin idi. Bu oturumda da “Milletlerarası Tahkimde Delillerin Toplanmasına Uygulanacak Hukuk”, “Milletlerarası Tahkim Yargılamasında Delillerin Toplanmasına İlişkin Prag Kuralları” ve “Tahkimde Sulh Sözleşmesine ve Sulhun Hakem Kararı Olarak Tespitine Uygulanacak Hukukun Tayini” konularında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Youtube platformundan canlı yayınlanan konferansın her oturumundan sonra izleyiciler konferansta değinilen konular ile ilgili sorularını yazılı biçimde iletip cevap alma fırsatını yakalamış oldu.