İTOTAM ISPRAMED Çalışma Toplantısına Katıldı

İTOTAM ISPRAMED Çalışma Toplantısına Katıldı

Akdeniz’de Tahkimi ve Arabuluculuğu Özendirme Enstitüsü’nün (ISPRAMED) 11 Temmuz 2016 tarihinde yapılan yıllık olağan VI. Çalışma toplantısına İTOTAM temsilcileri katıldı.

Toplantıya İTOTAM’ı temsilen İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi, Milano Tahkim Odası’nı (CAM) temsilen Genel Sekreter Stefano Azzali, Kahire Bölgesel Uluslararası Tahkim Merkez’ini (CRCICA) temsilen Başkan Mohamed Abdel Raouf, Fas Tahkim Divanını temsilen Mohamed Ourdedine, ISPRAMED Network Koordinatörü Charless Jarrosson, ISPRAMED Network Danışmanı Valentina Renna ve ISPRAMED adına Lorena Martignoni katılmışlardır.

“Hakem Seçiminde Kriterler” ve “Hakemlerin Tarafsızlığı”na dair Tahkim Merkezlerinin ortak çalışması sonucu hazırlanan ilk iki Rapor uluslararası alanda tanınmış üç tahkim dergisinde; “Revue de l’Arbitrage”, “Journal of Arab Arbitration” ve “Rivista dell’Arbitrato”da yayınlanmıştır.

İTOTAM Web Sitesi

http://www.itotam.com/Haberler.aspx