Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’ü Kaybettik

Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’ü Kaybettik

İSTA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Onursal Üyesi Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’ü kaybettik. Türkiye’de milletlerarası ve iç ticari tahkimin öncülerinden olan değerli hocamızı anmak üzere akademik ve uygulama kariyerinde tahkim ile kesişen noktaları derlediğimiz ve tahkim üzerine yazmış olduğu makalelere yer verdiğimiz anma metnini sunarız.

 

Prof. Dr. Turgut Kalpsüz ve Tahkim

1932 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Turgut Kalpsüz, lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1948-1952 yılları arasında yapmıştır. Hukuk fakültesinden mezun olduğu 1952 yılında Almanya’nın Frankfurt am Main şehrindeki Johann Wolfgang von Goethe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora çalışmalarına başlamış ve 1954 yılında doktorasını başarıyla tamamlamıştır. Aynı yıl Türkiye’ye dönüşünde, bünyesinde bir tahkim kurulu bulunduran TOBB 1. Hukuk Müşaviri olarak çalışmaya başlamış 1971 yılı sonuna kadar bu görevini sürdürmüştür. Bu görevine ek olarak 1956 yılında Ankara Üniversitesi Ticaret Hukuku asistanlığına atanan Kalpsüz, 1967 yılında Deniz Ticaret Hukuku alanında Profesör unvanını kazanmıştır.

 

Kalpsüz 1958 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmış, 1967 yılından bu yana ise Milletlerarası Tahkim Divanı (ICC) hakem listesine kayıtlı hakem olarak 37 milletlerarası ve 48 milli ihtilafta başhakem veya hakem olarak çalışmıştır. ICC tarafından Avrupa’da en fazla milletlerarası tahkim yapan hukukçulardan biri olarak tanımlanmaktadır.

Hocamızın tahkim üzerine yazmış olduğu eserlerini aşağıda listelemek isteriz.

 

 • Milletlerarası Ticarette Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu ile Halli, Ankara 1989
 • Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonunun Tahkim Hükümlerine Göre Cereyan Eden Tahkim, Ankara 1990
 • Ticaret Odalarında Cereyan Eden Tahkim, IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Tahkim, Ankara, 1965
 • Schiedsgerichtsbarkeit bei den Industrie-und Handelskammern in der Türkei,
 • Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1971, lahrg.17, Nu.2, sh. 70-73
 • Hakem Kararlarının Milliyeti, Batider, 1978
 • Türk Hakem Kararı Kavramı, Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi Bildiriler-Tartışmalar, II. Tahkim Haftası, Ankara 1984
 • Türk Hukukunda Hakem Kararlarının Temyizi Sebepleri, Batider C.XIX
 • Türk Hukukunda Hakem Kararlarının Temyizi Sebepleri, Yargıtay 128., Ankara Üniversitesinin 50., A. U. Hukuk Fakültesinin 70.Kuruluş Yıldönümü Ortak Bilimsel Toplantı (23-24 Mayıs 1996), Bildiriler, Ankara 1997
 • İsviçre Hukukunda Milletlerarası Tahkim, Milletlerarası. Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi Sempozyumu, Bildiriler Tartışmalar, 11 Nisan 1997, Ankara 1997
 • Yeni Milletlerarası Tahkim Kanununun Değerlendirilmesi, Milletlerarası Tahkim Semineri, 5 Kasım 2001, Ankara 2002, sh.110·127
 • Milletlerarası Tahkim Kanununun Hakem Ücretine ilişkin Hükümleri ile Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği ve Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Bazı Mülahazalar, Yargıtay Dergisi CXXVlll
 • Die Regelung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit in der Türkei, Recht im Wandel Seiner sozialen und technologischen Umfelds, Festschrift für Manfred Rehbinder, Bern 2002
 • Tahkim Anlaşmaması, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003
 • Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda ICC Tahkim Kaideleri ile IPL’den Esinlenen
 • Hükümler, MTO Türkiye Millî Komitesi

 

Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’den Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Hakkında

Etiketler: