Dünyadan Uluslararası Tahkim Merkezlerinin Koronavirüs Duyuruları

Dünyadan Uluslararası Tahkim Merkezlerinin Koronavirüs Duyuruları

ISTA olarak dünyadaki önde gelen uluslararası tahkim merkezlerinin Koronavirüs sürecinde aldıkları önlemlere ilişkin açıklamaları düzenli olarak derliyoruz. Açıklamaları toplu halde Türkçe olarak özetlediğimiz bu dokümanı günlük olarak güncelleyeceğiz.

Önlemlerde tahkim merkezlerinin sekretarya hizmetlerinde ağırlıklı olarak uzaktan çalışma esasına geçtiklerini, dilekçeler için elektronik postanın kullanılacağını ve duruşmaların telekonferans ile yapılacağı bildiriliyor.

Aşağıda tarih sırasına göre şu tahkim merkezlerinin açıklamalarını bulabilirsiniz: WIPO, DIS, VIAC, SCAI, SIAC, HKIAC, ICSID, SCC, LCIA, AAA, ICC, CAS, CAM, Seoul IDCR

9 Nisan 2020 Son Erişim

WIPO (Uluslararası Fikri Mülkiyet Teşkilatı)

WIPO web sitesinden yaptığı açıklamada Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin başvuruları almaya ve süreçleri yönetmeye devam ettiğini duyurmuştur.

Açıklamanın tam metni için: WIPO

27 Mart 2020

SCC (Stockholm Ticaret Odası)

SCC Covid-19 sürecindeki SCC Tahkim süreçleri için daha kapsamlı bir açıklayıcı not yayınlamıştır. Notta sekreterya, hakemler, taraflar için davarın nasıl yürütüleceği konusunda bilgiler yer almaktadır.

Açıklamanın tam metni için: SCC

13 Mart 2020

CAM (Milan Tahkim Odası)

CAM tahkim davalarına ilişkin tüm son sürelerin ve dava tarihlerinin 15 Nisan sonrasına ertelendiğini açıklamıştır. Ayrıca hakemlere ivedilikle yeni zaman çizelgeleri oluşturmaları için çağrı yapmıştır.

Açıklamanın ayrıntıları için: CAM

24 Mart 2020

ICSID (Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi)

ICSID online duruşmalar için kısa bir açıklayıcı not yayınlamıştır.

Notun ayrıntıları için: ICSID

22 Mart 2020 Son Erişim

DIS (Alman Tahkim Enstitüsü)

DIS Berlin Ofisinin geçici olarak kapatıldığını Bonn Ofisinin ise açık kalacağını duyurmuştur. Bu nedenle posta gönderilerinin Bonn adresine gönderilmesi çağrısı yapmıştır.

Açıklama için: DIS

20 Mart 2020 Son Erişim

DIS (Alman Tahkim Enstitüsü)

DIS uzaktan çalışma esasına geçtiklerini ve operasyonlarının gelecek günlerden etkileneceğini duyurmuştur.

Açıklama için: DIS

VIAC (Viyana Tahkim Merkezi)

Yapılan açıklamada VIAC ofisinin çalışmaya deva ettiği ve erişilebilir olduğu, bununla birlikte tüm iletişim ve dilekçe sunumlarının elektronik olarak gerçekleştirileceği duyurulmuştur. VIAC ayrıca Delos Dispute Resolution tarafından hazırlanan “Covid-19 Döneminde Duruşma Kontrol Listesini paylaşmıştır.

Açıklama için: VIAC

Kontrol listesi için: Delos

SCAI (İsviçre Ticaret Odaları Tahkim Enstitüsü)

SCAI yaptığı açıklamada operasyonlarına devam ettiklerini ve mümkün olduğunca uzaktan çalışma halinde olduklarını belirtmiştir. SCAI dava dilekçelerinin artık sadece kargo yolu ile gönderilmeyeceğini, e-posta yolu ile de paylaşılabileceğini duyurmuştur.

Açıklamanın ayrıntıları için: SCAI

SIAC (Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi)

SIAC faaliyetlerini devam ettirmekle birlikte özellikle yurtdışından gelecek taraflar için Singapur resmi direktiflerini hatırlatmıştır. Ayrıca Maxwell Chambers’ın sanal uyuşmazlık çözüm hizmetlerinden yararlanılabileceği belirtilmiştir.

Açıklamanın ayrıntıları için: SIAC

19 Mart 2020

HKIAC (Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi)

HKIAC ofisi temel önleyici önlemleri almış olarak hizmete devam etmektedir. İsteyen personel evden çalışabilmektedir. HKIAC taraflar sanal duruşma hizmeti sunmaktadır.

Açıklamanın ayrıntıları için: HKIAC

ICSID (Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi)

ICSID yaptığı açıklamada, sekretaryanın uzaktan erişimle operasyonlarını tam olarak devam ettirdiği belirtilmiş ve elektronik dava süreçleri ile ilgili daha önce yapılan duyuru hatırlatılmıştır.

Açıklamanın ayrıntıları için: ICSID

18 Mart 2020

SCC (Stockholm Ticaret Odası)

SCC yaptığı açıklamada operasyonlarını tam olarak ancak uzaktan çalışarak yürüttüklerini ve Bir hukuk müşaviri bir de dava yöneticisinin nöbetçi olarak ofiste görevli olduğunu açıklamıştır. Dilekçelerin e-posta ile iletilebileceğini belirtmiştir.

Açıklamanın tam metni için: SCC

LCIA (Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi)

Yapılan açıklamada 19 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan çalışmaya geçildiği belirtilmiştir. Yeni açılacak ve derdest davalar için elektronik dava açma sistemi ve e-posta yolunun kullanılabileceği belirtilmiştir.

Açıklamanın ayrıntıları için: LCIA

17 Mart 2020

AAA-ICDR (Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü Merkezi) (ABD)

Amerikan Tahkim Birliği’ne bağlı ICDR aktif olduğunu ve operasyonlarına devam ettiğini ancak AAA-ICDR duruşma tesislerinde duruşmaların 17 Nisan tarihine kadar yapılmayacağını açıklamıştır. Bu çerçevede sekretarya taraflarla erteleme veya telekonferans olanaklarını görüşmektedir. Yapılan ayrıntılı açıklamada dışarıdan yapılacak duruşmalar ve sürdürülecek diğer tahkim süreçleri ile ilgili olarak da bir rehber yayınlanmıştır.

Açıklamanın ayrıntıları için: AAA

ICC (Uluslararası Ticaret Odası)

ICC yaptığı açıklamada faaliyetlerini sürdürdüklerini ve mobil çalışma esasına geçtiklerini açıklamıştır. Tüm dilekçe ve belgelerin e-posta ile sunulması kuvvetle önerilmiştir. Yeni açılacak davalar ve derdest tahkim süreçleri için yapılacaklar açıklanmıştır.

Açıklamanın ayrıntıları için: ICC

16 Mart 2019

CAS (Spor Tahkim Mahkemesi)

CAS tüm yüz yüze duruşmaları dondurulduğunu ve 1 Mayıs tarihine kadar hiçbir duruşmanın gerçekleştirilmeyeceğini duyurmuştur. Hakemler kararlarını yazılı dilekçelere göre verebilecek veya duruma göre video-konferans yoluyla görüşebileceklerdir. Dava açılması için ise elektronik başvuru kanalı kullanılacaktır.

Açıklamanın ayrıntıları için: CAS

ICSID (Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi)

ICSID 16 Mart 2020 tarihinden itibaren elektronik başvuru prosedürünün esas prosedür olarak kabul edileceğini duyurmuştur. Dilekçelerin, tanık ifadelerinin ve bilirkişi görüşlerinin de elektronik ortamda yazılı olarak verilmesini ve hakemleri ve uzlaştırmacıların elektronik kopyaları kullanmasını cesaretlendirmektedir.

Prosedürün ayrıntıları için: ICSID

11 Mart 2020

ICSID (Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi)

ICSID yaptığı açıklamada, dava bazında alınacak koruyucu önlemler konusunda hakem heyetleri ve sekretarya ile iletişime geçilmesi gerektiğini duyurmuştur.

Açıklamanın ayrıntıları için: ICSID

9 Mart 2020

CAM (Milan Tahkim Odası)

CAM tüm hizmetlerine uzaktan erişim sağlanabileceğini açıklamıştır.

Açıklamanın ayrıntıları için: CAM

24 Şubat 2020

Seoul IDRC (Seul Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi)

Seoul IDRC duruşmalara ve toplantılara ara vermemiştir. Web sitesinden yaptığı duyuruda konukların Covid-19 Semptomları gösterip göstermedikleri konusunda ateş ölçerlerle kontrol edilecekleri ve ofislerin yoğun bir dezenfeksiyondan geçtiği belirtilmektedir. Ayrıca gerekli durumlarda duruşma ve toplantıların video-konferans ile yapılabileceği not edilmiştir.

Açıklamanın detayları için: Seoul IDRC