TBMM’den Geçen HMK Düzenlemesinde Tahkime İlişkin Hükümler Yer Aldı

TBMM’den Geçen HMK Düzenlemesinde Tahkime İlişkin Hükümler Yer Aldı

Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru formları; kişisel verilerin bulunması halinde başvuranlardan açık rıza beyanı alınmasına dönük olarak, Kişisel Verileri Koruma kurulundan alınan görüş çerçevesinde tadil edilmiştir. Tadil edilen formlar 17 Temmuz tarihinde komisyon web sitesinde yayınlanmıştır.

1. Kişilerin sağlık durumları ile ilgili bilgilerin işlenmesi açık rızalarının alınmasını gerektirdiğinden, sağlık bilgisi/verisi içerebilecek dosyalarda (özellikle hayat, sağlık/hastalık, ferdi kaza, ölüm, sakatlık, tedavi giderleri gibi) başvuru sahibinin yazılı rızası istenecektir.

a-) Asaleten yapılan başvurularda bu hususa dair yazılı açık rıza beyanı bulunmayan başvurular Komisyonumuzca işleme alınmayacaktır.

b-) Vekaleten yapılan başvurularda ise , başvuru sahibinin Avukatına bu konuda vereceği özel yetki ile müvekkili adına vekilin vereceği rıza beyanı da geçerli kabul edilecektir.

2. Birinci maddede belirtilen talepler dışındaki başvurularda rıza beyanı istenmeyecektir. Söz konusu dosyalarda başvuru sahibi veya vekili Başvuru Formundaki “Sağlık verisi/bilgisi bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretleyip formun ilgili kısmını imzalayabilecektir.

Başvuru formlarına ve açıklama metnine ulaşmak için: Sigorta Tahkim Komisyonu