Bilgi Hukuk öğrencileri DTÖ Hukuku Farazi Mahkeme Yarışması’nda dünya ikincisi oldu

Bilgi Hukuk öğrencileri DTÖ Hukuku Farazi Mahkeme Yarışması’nda dünya ikincisi oldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencileri Türkay Avanaş, Çağla Usta, Helin Öcal ve İrem Ergun’dan oluşan ELSA (European Law Students Association – Avrupa Hukuk Öğrencileri Derneği) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)Hukuku Farazi Mahkeme Yarışması*‘nda BİLGİ Hukuk Takımı, final duruşmasında karşı karşıya geldiği Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ardından dünya ikincisi oldu. BİLGİ Hukuk Takımı ayrıca “Gelişmekte Olan Ülke Temsilcisi En İyi Takım” ödülünü de kazandı. Yarışmada takımın DTÖ Hukuku alanındaki akademik sorumluluğunu İstanbul Bilgi Üniversitesi DTÖ Kürsüsü Başkanı ve Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (UTTHUAM) Direktörü Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran** üstlenirken, öğrencilerin İngilizce dilinde gerçekleştirilen farazi duruşma seanslarına hazırlanması sürecini ise İngilizce Dil Programları Öğretim Görevlisi Garrett Gilmore yürüttü. Takımın Mart ayında Kiev’de yapılan Avrupa Bölge Elemelerine hazırlığı sırasında Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Pınar Çağlı da uluslararası hukuk konusunda akademik destek sağladı.

15. yılını kutlayan yarışmanın bu seneki konusu olan farazi uyuşmazlık, DTÖ üyesi ülkelerin imzaladıkları serbest ticaret anlaşmalarının, DTÖ nezdinde ve DTÖ hukuku açısından incelenmesini, ülkelerin ödemeler dengesi kısıtlamaları, anti-damping uygulamaları ve çevre korumasına ilişkin regülasyonlarını da içerecek şekilde pek çok karmaşık uluslararası ticaret düzenlemesinin ele alınmasını gerektiriyordu. Farazi dava konusu, DTÖ Hukuk İşleri Dairesi kıdemli hukuk müşaviri ve Cenevre Üniversitesi Profesörü Gabrielle Marceau tarafından yazılmıştı. Yarışma, takımların davalı ve davacı tarafları temsil ettiği kurgusal bir mahkemede üç ülke arasında imzalanan bir serbest ticaret anlaşmasından kaynaklanan ticari ve hukuki problemlere dair argümanlarını DTÖ Temyiz Organı Başkanı, DTÖ Hukuk İşleri Dairesi ve Temyiz Organı kıdemli hukuk müşavirleri ve Brüksel, Cenevre ve Washington merkezli büyük hukuk bürolarının uluslararası ticaret hukuku partnerlerinden oluşan prestijli bir jüri önünde ve her yıl olduğu gibi takımların DTÖ merkezinin de bulunduğu İsviçre’nin Cenevre kentinde iddialarını ileri sürüp tartıştığı bir simülasyon şeklinde gerçekleşti.

Dünya genelinde toplam 79 takımdan öğrenciler 2017 Şubat ve Nisan ayları arasında, Singapur, Bogota (Kolombiya), Cluj (Romanya), Kiev (Ukrayna) ve Grahamstown (Güney Afrika Cumhuriyeti)’da düzenlenen bölge elemelerine katıldılar. Bu elemeler neticesinde finale kalan en iyi 22 takım, DTÖ’nün Cenevre merkez binasında ev sahipliği yaptığı final duruşmalarında yarıştılar. Bu çerçevede BİLGİ Hukuk Takımı’nın Cenevre’de gerçekleştirilen Büyük Final karşılaşmalarına katılmaya hak kazanması, Mart 2017 yılında Ukrayna’nın Kiev kentinde gerçekleştirilen Avrupa Bölgesi karşılaşmalarında bölge birincisi seçilmesiyle mümkün olmuştu. Kiev’de gerçekleştirilen bölge elemelerinin yarı finalinde Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi, final turunda ise London School of Economics’i eleyerek birincilik ödülüne layık görülen BİLGİ Hukuk Fakültesi Takımı bu elemelerde ayrıca “En İyi Davalı Dilekçesi” ve “En İyi Genel Dilekçe” ödüllerinin de sahibi olmuştu.

BİLGİ Hukuk takımı Haziran 2017’de Cenevre’de gerçekleştirilen final turlarının ilk eleme karşılaşmalarında Tayvan ve Güney Afrika Cumhuriyeti üniversitelerini, çeyrek finalde Alman üniversitesini eledikten sonra yarı finalde Singapur Ulusal Üniversitesi karşısında başarılı olarak Büyük Final karşılaşmasında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile karşı karşıya geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi DTÖ Kürsüsü Başkanı ve Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran, Türkiye’den bir üniversitenin ilk kez katıldığı ve uluslararası ticaret konulu bu çok önemli yarışmada Bilgi Hukuk Fakültesi’nin elde ettiği başarının önemini vurgulayarak, bu başarının İstanbul Bilgi Üniversitesi ve DTÖ arasında yıllardır süregelen güçlü işbirliğinin bir meyvası olduğunu ve amaçlarının Türkiye’nin uluslararası ticaret alanında ihtiyaç duyabileceği yetkinlikte uzmanların yetiştirilmesi ve uluslararası ticarette korumacı politikaların arttığı bir dönem ve konjonktürde ülkemizdeki uluslararası ticaret paydaşlarının ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, araştırma ve eğitimi sağlayarak, uluslararası ticarette rekabetçi politikaların yürütülmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini aktardı.

Artıran, “Yarışma 2002 yılından beri ELSA Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği tarafından organize ediliyor ve DTÖ ile AB ve ABD’nin belli başlı hukuk firmaları tarafından destekleniyor. Yarışmanın amacı, küresel düzlemde üniversitelerin uluslararası ticaret hukuku ve DTÖ Uyuşmazlıkların Halli Mekanizmasına ilişkin bilgilerinin arttırılması ve aynı zamanda çok taraflı ticarete uzun vadede anlamlı bir katılım kapasitesinin sağlanması. Ekibimiz, bu yarışmada çok büyük bir zafer kazandı. Amerika, Asya Pasifik, Afrika ve iki Avrupa turu olmak üzere tüm dünyada yapılan 5 eleme turundan oluşan yarışmada, BİLGİ Hukuk’un da dahil olduğu dünyanın en iyi 22 takımı, geçtiğimiz hafta Cenevre’de yapılan Final Duruşmalarına katılmaya hak kazandı. Final Duruşmalarına katılan bu güçlü takımların arasından başarıyla sıyrılarak Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımının ardından dünyanın en iyi ikinci takımı olarak Yarışmayı tamamladık. Bu başarının ülkemiz adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. BİLGİ hukuk takımının ELSA DTÖ Hukuku Farazi Mahkeme Yarışması’nda almış olduğu dünya ikinciliği sürpriz bir başarı değil ve Üniversitemizin uluslararası ticaret ve DTÖ kuralları ve hukuku alanında uzun yıllardır yürüttüğü çalışmaları ve uzmanlığına dayanıyor. Önce 2010-2015 yılları arasında DTÖ ve TC Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz ve Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinde yer alan ülkelerin yüze yakın dış ticaret bürokratına verdiğimiz Bölgesel Dış Ticaret Politikası Eğitimi ve sonrasında da DTÖ tarafından Türkiye’de ilk kez ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne 2014 yılında verileen ve başkanlığımda yürütülen DTÖ Kürsüsü (WTO Chairs Programme) unvanına istinaden ve Merkezimiz aracılığıyla ülkemizde ve bölgemizde uluslararası ticaret ve DTÖ kuralları ve hukuku kültürünün yerleşmesine katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz hafta Cenevre’de katıldığımız ELSA DTÖ Hukuku Farazi Mahkeme Yarışması Büyük Finali, dünyanın beş kıtasındaki en iyi öğrencilerin birbirleriyle tanışmaları, uluslararası ticaret hukukunun uygulamasına şahit olmaları ve uluslararası ticaret alanındaki kariyer olanaklarını görmeleri açısından da fırsat sunuyor. Gerçekten de Yarışma’nın amaçlarından birisi, gelecek nesil uluslararası ticaret uzmanlarını teşvik etmek ve gelişimlerini sağlamak. Bu anlamda yarışmada büyük başarı gösteren öğrencilerimiz Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans, DTÖ Temyiz Organı’nda ve Brüksel’deki önemli hukuk bürolarında staj yapma olasılığına ilişkin teklifler de aldılar. Bu çerçevede olmak üzere, dünya genelinde sadece 21 üniversite ve akademisyene atfedilen DTÖ Kürsüsü ünvanı doğrultusunda gerek Türkiye ve gerekse gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki uluslararası ticaretle ilgili akademik çalışmaları desteklemeyi ve kamuoyunu ve ülkemizdeki dış ticaret paydaşlarını, uluslararası ticaret kuralları ve uyuşmazlıkların halli konusunda bilgilendirmek ve ihtiyaç duyabilecekleri akademik ve teknik donanımı haiz uzman sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda ülkemizin dış ticaret performansı ve hacminin güçlendirilerek arttırılmasına yönelik çalışmalarımızı ve her türlü akademik ve teknik destek sağlama görevimizi yerine getirmeye kararlıyız.”

————

* ELSA DTÖ Hukuku Farazi Mahkeme Yarışması, DTÖ Uyuşmazlıkların Halli Mekanizması usul kuralları uyarınca, dış ticaret hukukundan kaynaklanan ve devletler arasındaki ticari anlaşmazlıkların yargılamasını üstlenecek olan DTÖ Paneline sunulacak dilekçenin hazırlanarak teslimi ve daha sonra Panel önünde tarafların iddialarını ileri sürecekleri farazi bir duruşmada sunulması aşamalarını kapsayan bir simülasyonu içerir. Takımlar, bir DTÖ hukuku uzmanı tarafından kaleme alınan farazi bir dava üzerinden uyuşmazlık konusunu analiz edip, ileri sürülebilecek olan iddiaları tespit ederek davacı devlet için iddiaları ve davalı devlet açısından da savunmaları, DTÖ ve uluslararası ticaret hukuku uzmanlarından oluşan bir Panel önünde gerçekleştirilen duruşmada sunarlar.


** Dr. Pınar Artıran İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Kürsüsü’nde Yardımcı Doçent, DTÖ Kürsüsü Profesörü ve Başkanı ve Uluslaraası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetini takiben, Belçika’nın Bruges kentinde bulunan Avrupa Koleji’nde AB Hukuku üzerine yüksek lisans çalışmaları yapmış ve İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Avrupa Üniversitesi Enstitütüsü’nde de uluslararası ticaret hukuku alanında doktora derecesi almıştır. Yrd. Doç. Dr. Artıran, ayrıca AB Komisyonu İç Pazar Genel Müdürlüğü ve DTÖ Temyiz Organı’nda da staj yapmıştır Artıran, BİLGİ Hukuk’taki derslerinin yanı sıra Melbourne Üniversitesi, Barcelona Üniversitesi, Toulouse Üniversitesi gibi seçkin dünya üniversitelerinde de uluslararası ticaret hukuku dersleri vermiştir. 2009 yılından beri Dünya Ticaret Örgütü nezdinde danışmanlık da yapan Artıran, 2010-2015 yılları arasında DTÖ’nün İstanbul Bilgi Üniversitesi ve TC Ekonomi Bakanlığı ile işbiriği içerisinde düzenlediği Bölgesel Dış Ticaret Politikası Eğitim Programları’nın DTÖ tarafından atanan Akademik Koordinatörlüğünü üstlenmiş ve 2014 yılından beri de yine DTÖ tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde oluşturulan DTÖ Kürsüsü Başkanlığını da yürütmektedir. Yrd. Doç. Dr. Artıran geçtiğimiz yıl içerisinde hem halihazırda güncelleme müzarekerelerinin yürütüldüğü Türkiye-AB Gümrük Birliği Etki Analiz Raporu’nun hazırlanmasında AB Komisyonu’na danışmanlık vermiş ve hem de Brexit sürecinin Türkiye ve AB’nin diğer ticaret partnerleri açısından ortaya çıkartacağı yeni durum konusunda İngiltere Lordlar Kamerası nezdinde bilirkişi olarak görev yapmıştır.